شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۰۶

رشد آموزش جغرافیا، شماره ۱۲۳

دوره سی‌ و سوم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۲۳، ۸۰ صفحه
۲,۶۰۰ تومان

ایمیل مجله: geography@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۴ رنگ

رشد آموزش جغرافیا، شماره ۱۲۱
رشد آموزش جغرافیا، شماره ۱۲۱
رشد آموزش جغرافیا، شماره ۱۲۲
رشد آموزش جغرافیا، شماره ۱۲۲