شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۳:۵۷

رشد آموزش فیزیک، شماره ۱۲۳

دوره سی و چهارم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۲۳، ۶۴ صفحه
۱,۹۰۰ تومان

ایمیل مجله: physics@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش فیزیک، شماره ۱۲۱
رشد آموزش فیزیک، شماره ۱۲۱
رشد آموزش فیزیک، شماره ۱۲۲
رشد آموزش فیزیک، شماره ۱۲۲