شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۴:۵۱

رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، شماره ۵۱

دوره سی و سوم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۵۱، ۶۴ صفحه
۱,۹۰۰ تومان

 

ایمیل مجله: faniherfeievakarodanesh@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

 

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، شماره ۴۹
رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، شماره ۴۹
رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، شماره ۵۰
رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، شماره ۵۰