شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۴:۲۸

رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۷

دوره سی و سوم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۲۷، ۶۴ صفحه
۱,۹۰۰ تومان

 

ایمیل مجله: fltmagazine@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۵
رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۵
رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۶
رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۶