شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۴:۳۳

رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۹

دوره بیست و یکم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۷۹، ۶۴ صفحه
۱,۹۰۰ تومان

ایمیل مجله: ejtemaie@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۷
رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۷
رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۸
رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۸