عکس رهبر جدید

Loading

رشد مدیریت مدرسه؛ شماره ۱، مهر ۱۴۰۰

دوره بیستم؛ مهر ۱۴۰۰، شماره پی در پی ۱۲۸
۵,۳۰۰ تومان

ایمیل مجله: modiriat@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۴ رنگ