جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۲۴

نتیجه جستجوی محصولات با امکان پیشنهاد

اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد تکنولوژی آموزشی» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (هشت شماره در سال تحصیلی)
ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دبیران، کارشناسان تکنولوژی آموزشی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
۴۵,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش مدیریت مدرسه» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای مدیران، معاونان، مشاوران و مربیان مدارس
۲۲,۰۰۰ تومان
رشد تکنولوژی آموزشی؛ شماره ۱
دوره سی‌ و سوم؛ مهر ۱۳۹۶، شماره پی در پی ۲۶۵، ۴۸ صفحه
۱,۱۰۰ تومان