عکس رهبر جدید

اخبار - گروه مقالات | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

به سوی جهان آینه‌ای
۱۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۲
[ تعداد بازدید : ۱۵۱ ]
منبع: رشد فناوری آموزشی؛ شماره ۸
افت یادگیری را چه کنم؟
۱۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۷
[ تعداد بازدید : ۱۵۹ ]
منبع: رشد مدیریت مدرسه؛ شماره ۸