اخبار - سامان‌ بخشی | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

۰۴ آذر ۱۳۹۹
دبیر هجدهمین دوره جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد منصوب شد
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در حکمی «دبیر هجدهمین دوره جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد» را منصوب کرد.
[ تعداد بازدید : ۲۸ ]
۱۷ آبان ۱۳۹۹
داوری جشنواره هجدهم به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود
تمام فرایند داوری هجدهمین جشنواره کتاب رشد، امسال به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
[ تعداد بازدید : ۶۱ ]
۰۱ مهر ۱۳۹۹
واکاوی موانع اجرایی مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در این جلسه بر بررسی نقد موجود بر سازمان پژوهش به‌منظور نبود حمایت صحیح و بیان قرائت‌های مختلف بخش‌های گوناگون در خصوص سامان‌دهی منابع آموزشی تأکید کرد.
[ تعداد بازدید : ۱۲۳ ]
۱۰ شهریور ۱۳۹۹
ساماندهی منابع و رسانه‌های تربیتی – آموزشی غیرمکتوب گامی به جلو در مسیر همگرایی و هم‌افزایی
درخواست‌هایی که از ابتدای امسال در سامانه کنترل کیفیت مواد، وسایل، رسانه‌ها و تجهیزات آموزشی برای بررسی آثار و محصولات ثبت و توسط ذینفعان پیگیری شده‌اند؛ در فرایند بررسی قرار گرفته‌اند و برخی امتیاز لازم برای صدور اعتبارنامه را دریافت کرده‌اند.
[ تعداد بازدید : ۱۱۹ ]
۲۶ مرداد ۱۳۹۹
دوره آموزش مجازی آشنایی با فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران برگزار شد
محمدابراهیم محمدی از برگزاری اولین دوره آموزشی مجازی با عنوان «آشنایی با فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران» با هدف دانش‌افزایی معاونان و مدیران گروه‌های دفاتر برنامه‌ریزی و تولید بسته‌های تربیتی و یادگیری در زمینه تدوین استانداردهای آموزشی در سطح ملی خبر داد.
[ تعداد بازدید : ۲۴۱ ]
۰۲ مرداد ۱۳۹۹
ناشران آموزشی در تعامل با سازمان پژوهش محتوای مناسب تولید می‌کنند
محمدابراهیم محمدی: ظرفیت همکاری با بخش غیردولتی فرصت قابل تأمل و قابل دفاعی است.
[ تعداد بازدید : ۱۶۹ ]
۲۹ تیر ۱۳۹۹
بخش خصوصی یاور منابع آموزشی
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: با ناشران مقابله نداریم، بلکه مواجهه خواهیم داشت و در این مواجهه به استاندارها توجه جدی خواهیم کرد. با بخش خصوصی، نه به صورت ایجابی مطلق و نه سلبی مطلق، برخورد نخواهیم کرد.
[ تعداد بازدید : ۱۹۳ ]
۲۴ تیر ۱۳۹۹
استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای آموزش در شرایط کرونا
سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی گفت: تصمیم داریم از ظرفیت بخش غیردولتی برای آموزش در شرایط کرونا استفاده کنیم.
[ تعداد بازدید : ۱۵۷ ]
۲۱ تیر ۱۳۹۹
محمدی در جمع ناشران: ناشران یک ظرفیت برای آموزش وپرورش محسوب می‌شوند
سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در نشست ناشران آموزشی گفت: ما به یک همکاری و تفاهم بلندمدت با ناشران و خروجی‌های پایدار می‌اندیشیم و به سهم خود حاضریم در این موضوع تسهیل‌گری کنیم و در برداشتن موانع همکاری اهتمام کنیم.
[ تعداد بازدید : ۱۱۰ ]
۱۴ تیر ۱۳۹۹
ممنوعیت توزیع و فروش کتاب‌های کمک‌درسی بدون تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
وزیر آموزش وپ‍رورش طی بخش‌نامه‌ای بر ممنوعیت توزیع و فروش کتاب‌های کمک‌درسی بدون تأیید سازمان پژوهش تأکید کرد.
[ تعداد بازدید : ۱۰۱ ]
۰۴ تیر ۱۳۹۹
سازمان پژوهش از محصولات و منابع آموزشی و تربیتی حمایت می‌کند
به گزارش واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نخستین جلسه ساماندهی منابع مکتوب با حضور مدیران عامل و رؤسای اصناف نشر کتاب کودک و نوجوان و کمک آموزشی در محل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی برگزار شد.
[ تعداد بازدید : ۱۲۷ ]
۰۲ تیر ۱۳۹۹
تدوین استانداردهای تولید بسته‌های آموزشی دوره پیش دبستان در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
با مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش، مسئولیت سیاست‌گذاری، استانداردسازی و هدایت تولید بسته‌های آموزشی و تربیتی دوره‌های مختلف تحصیلی به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی واگذار شده است.
[ تعداد بازدید : ۱۵۳ ]
۲۶ خرداد ۱۳۹۹
استانداردهای فضای سبز مدارس در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تدوین می‌شود
تهیه و تدوین اسناد استاندارد راهنمای تولید مواد، وسایل، رسانه‌ها، تجهیزات و فضای آموزشی بخش‌های مختلف آموزش و پرورش به طور مشترک بر عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و معاونت‌های مرتبط در سطح وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
[ تعداد بازدید : ۲۰۲ ]
۲۶ خرداد ۱۳۹۹
انتصاب رئیس گروه تدوین استاندارد تولید مواد و رسانه‌‌های مکتوب
محمدابراهیم محمدی طی حکمی رئیس گروه تدوین استاندارد تولید مواد و رسانه‌‌های مکتوب و مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۱۷۳ ]
۳۰ آذر ۱۳۹۸
هفدهمین کتاب «جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد» به پایان رسید
هفدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد با شرکت جمع زیادی از ناشران آموزشی، چهره‌های فرهنگی و مسئولان آموزش و پرورش در محل مدرسه دارالفنون با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
[ تعداد بازدید : ۵۲۵ ]