معرفی ۳۵۳ کتاب مناسب جدید برای دوره‌های آموزشی
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در تازه‌ترین فهرست خود، ۳۴۴ عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب را برای دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و دوم، فنی و حرفه‌ای و کاردانش و پیش‌دبستانی منتشر کرده است.

به گزارش واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، در فهرست خردادماه دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، دوره ابتدایی با ۱۴۶ عنوان کتاب مناسب از بیشترین سهم نسبت به دیگر دوره‌ها برخوردار است. دوره‌های فنی و حرفه‌ای با ۶۹، متوسطه دوم با ۶۶ و متوسطه اول ۵۸ عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب در رده‌های بعد ایستاده‌اند. دوره پیش‌دبستانی نیز با ۱۴ عنوان کتاب مناسب در انتهای این فهرست قرار گرفته است.

فهرست مذکور بر اساس موضوع تنظیم شده است و اطلاعات هر کتاب به ترتیب زیر آورده شده است:
• نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان؛
• عنوان مجموعه: عنوان کتاب؛
• نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان؛
• محل نشر: ناشر، سال انتشار؛
• تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛
• شابک، مخاطب کتاب و پایه تحصیلی.

کتاب‌های معرفی شده در این فهرست، مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و استانداردهای یک کتاب آموزشی و تربیتی مناسب را دارد. بنابراین عرضه، خرید یا معرفی آن در آموزشگاه‌های سراسر کشور جایز است.

 

فهرست کتاب‌های مناسب برای دوره ابتدایی ـ خرداد ۱۳۹۹
تفکر و پژوهش
• کم، فیلیپ. داستان‌های فکری: داستان‌های فکری ۱: کند‌و‌کاوهای فلسفی برای کودکان با ۷۴ فعالیت برای دوره‌های ابتدایی و راهنمایی. ترجمه: فرزانه شهرتاش/ مژگان رشتچی. تهران: شهرتاش، ۱۳۹۸، ۱۲۴ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۲۸۲۱۲۲. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

• کم، فیلیپ. داستان‌های فکری: داستان‌های فکری ۲: کند‌و‌کاوهای فلسفی برای کودکان با ۸۹ فعالیت برای دوره‌های ابتدایی و راهنمایی. ترجمه: مژگان رشتچی/ فرزانه شهرتاش. تهران: شهرتاش، ۱۳۹۷، ۱۲۰ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۲۸۲۱۳۹. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

 

جنبی و سرگرمی
• عابدی درچه، منیره. بازی‌های آموزشی برای پرورش هوش طبیعت‌گرا (۷ تا ۱۲ ساله). اصفهان: یار مانا، ۱۳۹۸، ۱۲۰ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۷۴۰۶۵۴. مناسب برای: معلم

• تبریزی، مصطفی/ ترابی، زهرا. ۱۱۰ بازی برای پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان (کتاب کار). تهران: آوای هانا، ۱۳۹۸، ۱۰۸ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۹۴۶۱۳۸. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم/ معلم

 

چند موضوعی
• مهرآبادی، کتایون. مجموعه تمرین‌های خلاقیت (جلد ۲). تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۱۶۸ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۰۱۴۳۹۶. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم، ششم

 

داستان
• ژیرو، روبرت. آش سنگ. ترجمه: مصطفی سلیمی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷، ۲۸ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۲۸۱۲۱. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• سیلور‌استاین، شل. آقای با‌کلاه و آقای بی‌کلاه. ترجمه: رضی هیرمندی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۳۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۲۱۱۸۴. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم، ششم

• ریدل، کریس. آقای زیر‌تختی. ترجمه: حسام سبحانی طهرانی. تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۰۸۲۹۳۸. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• مک درموت، جرالد. آنانسی افسانه‌ای از مردم آشانتی. ترجمه: حشمت‌سادات میرعابدینی. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۴۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۱۰۱۰۶۲. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• دهریزی، محمد. آوازی برای وطن. قزوین: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۳۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۸۰۶۴.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• رحمانی، فرزانه. اتاق دوست‌داشتنی من. تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۱۷۵۳۲۴. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• شیک، سوزی. اگر صبر کنی.... ترجمه: صبا امیرسلیمانی. تهران: راز بارش، ۱۳۹۸، ۳۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۹۷۲۵۰۳. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• د. سو، رندل. این فیل وجود ندارد. ترجمه: پیام ابراهیمی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۳۰۹. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• طرزی، لیدا. اندیشه‌های خوشمزه: آخ جون دیگه فهمیدم!. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۹۴۷. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• خورشاهیان، هادی. اندیشه‌های خوشمزه: جزیره پرچم‌ها. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۹۳۰. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• خورشاهیان، هادی. اندیشه‌های خوشمزه: گربه ایرانی در چکمه ایتالیایی. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۹۵۴. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• رینولدز، پیتر اچ. باغ رز. ترجمه: معصومه نفیسی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۸۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• پارسلی، الیز. بردن پیانو به ساحل؟ هرگز!. ترجمه: سارا قربانعلی برزی. تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۷۲۱۹۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• پارسلی، الیز. بردن تمساح به مدرسه؟ هرگز!. ترجمه: سارا قربانی. تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۷۲۱۹۴۳. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• ملک‌یاری، مسعود. بزرگ قد یک دکمه. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۶ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۸۰۴. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• شهبازی، شهلا. به من بگو خال‌خالی. تهران: سروش، ۱۳۹۸، ۲۰ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۶۴۶۹. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• کروس روزنتال، ایمی. بیا مهربانی بکاریم. ترجمه: غزال موسوی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۸۷۶. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• یاقوتی، منصور. بهترین نویسندگان ایران: خرچنگ بلندپرواز. قزوین: شهر قلم، ۱۳۹۸، ۲۶ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۲۰۳۹۰۷.مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• روی، ران. به گرین لان خوش آمدید: دایناسور سخنگو. ترجمه: شهناز ایلدرمی. تهران: گل آذین، ۱۳۹۸، ۹۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۳۵۲۲۳۹.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• شمس، محمدرضا. بهترین نویسندگان ایران: درختی که کلاغ نداشت. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۸، ۱۸ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۲۰۶۹۵۳.مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• میرکیانی، محمد. پاپر. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷، ۲۸ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۲۴۱۹۲. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• میرکیایی، مهدی. پادشاه کوتوله و چهل دردسر بزرگ. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۷، ۹۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۱۳۴۱۳۲. مناسب برای: دانش‌آموز ششم، هفتم، هشتم، نهم

• ماهوتی، مهری. پسر، درخت، پرنده. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۸۹۱۳. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• اماتو، مری. تو یک جوجه هستی. ترجمه: مینا پور‌شعبانی. تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۰۱۴۱۰۵. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم

• شفیعی، شهرام. جزیره‌ بی‌تربیت‌ها. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۱۲۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۷۳۰۲. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• موسوی، مریم‌سادات. جشن یک‌پنجم. قم: سروش نعیما، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۲۳۲۱۸۸. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• وات، ملانی. چستر: بازگشت چستر!. ترجمه: زهرا چوپانکاره. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۷، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۱۰۰۵۵۳. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• آزیو کریمر، جکی. چتر سبز. ترجمه: میترا نوحی جهرمی. تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۲۸ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۰۸۲۸۰۸. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• وات، ملانی. چستر: چستر. ترجمه: زهرا چوپانکاره. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۷، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۱۰۰۵۴۶. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• باروکس. چند تا درخت؟. ترجمه: نینا فراهانی. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۳۵ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۱۰۰۸۰۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• عباس علیزاده، لیلا. حالا خودت مامان باش. تهران: سایه‌گستر، ۱۳۹۷، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۵۲۳۰. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• کالی، دیوید. خرس شمشیر به‌دست. ترجمه: رضی هیرمندی. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۸۳۹۰۷۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم، چهارم

• باروکس. خوش آمدید. ترجمه: نینا فراهانی. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۲۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۱۰۰۸۳۶. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• شعبان‌نژاد، افسانه. خیلی مواظبم باش: مداد و تراش و کتاب. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۷۶۱۱۸۱. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• حسن‌بیگی، ابراهیم. داستان‌های جزیره کیش: انتظار در کلبه هور. تهران: ابراهیم، ۱۳۹۸، ۲۰ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۵۴۲۳۳۰. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• شهریاری، خسرو. دارکوب تا کی به درخت خواهد کوبید؟. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷، ۲۰ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۲۳۶۱۴. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• ایوز، کاترین. داستان‌های کلاسیک برای کودکان (کتاب دوم). ترجمه: سیده‌ سودابه احمدی. تهران: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۱۹۸ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۵۳۱۵. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• هاگروپ، کلاوس. دختری که می‌خواست کتاب‌ها را نجات دهد. ترجمه: عطیه الحسینی. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، ۱۳۹۸، ۶۰ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۱۱۵۴۹. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• حمزه‌زاده، محمد. دزد و پلیس، خانه جی‌جی‌باجی‌ها. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۵۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۲۱۰. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• کالی، دیوید. دشمن. ترجمه: رضی هیرمندی. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۶۰ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۹۶۸۰.مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

• راستی، مجید. دماغ مترسک. تهران: سروش، ۱۳۹۸، ۲۰ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۶۳۸۴. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم

• دهریزی، محمد. دنیا بدون درخت. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۸، ۲۴ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۲۱۵۸۱۰. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم، پنجم

• ملامحمدی، مجید. دیدار با مسجد زیبای جمکران. تهران: کتاب جمکران، ۱۳۹۸، ۳۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۷۳۶۱۳۶.مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• یگانه‌خو، مسعوده. دیو آب‌خوار. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۲۰۶۹۹۱. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• بارکر، دومینیک. راهنمای خل‌بازی‌های مکس و مالی: چگونه نابغه باشیم؟. ترجمه: مسعود ملک‌یاری. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۳۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۸۱۴.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• بارکر، دومینیک. راهنمای خل‌بازی‌های مکس و مالی: چگونه یک غول برفی بسازیم؟. ترجمه: مسعود ملک‌یاری. قزوین: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۶۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۱۱۸.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• مهاجرانی، سید‌ محمد. رنگین‌کمان دعا: دعا برای تشکر از خدا. قم: نسیم حیات، ۱۳۹۸، ۱۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۴۰۱۳۵۷. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• هیلز، تد. راکت می‌نویسد: راکت باسواد می‌شود. ترجمه: اعظم مهدوی. تهران: گیسا، ۱۳۹۸، ۴۸ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۸۸۵۲۱۶.مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• هیلز، تد. راکت می‌نویسد: راکت داستان می‌نویسد. ترجمه: اعظم مهدوی. تهران: گیسا، ۱۳۹۸، ۴۸ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۸۸۵۲۲۳.مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• مشهدی رستم، فاطمه. روزه کله گنجشکی. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۱۵۳۶۴. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم

• فرگوس، مورین. روزی که بابا عضو تیم فوتبال‌مان شد. ترجمه: نینا فراهانی. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۳۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۱۰۰۳۸۶. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• دیکنز، چارلز. زیباترین قصه‌های دنیا: داستان‌های چارلز دیکنز. ترجمه: عباس زارعی. تهران: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۳۵۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۶۰۴۶.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• رومین، تری‌ور. زیر آسمان بزرگ. ترجمه: مجید عمیق. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۷، ۴۸ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۵۸۶۳۷.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• برادران گریم. زیباترین قصه‌های دنیا: قصه‌های پریان. ترجمه: نسترن لطفی‌زاد. تهران: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۳۵۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۶۰۶۰.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• شیخی، مژگان. سفر حسن کچل به قصه‌های شیرین ایرانی: حسن کچل و بزبز قندی. تهران: ذکر، ۱۳۹۸، ۱۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۷۰۵۲۷.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• شیخی، مژگان. سفر حسن کچل به قصه‌های شیرین ایرانی: حسن کچل و چوپان دروغگو. تهران: ذکر، ۱۳۹۸، ۱۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۷۰۵۰۳.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• شیخی، مژگان. سفر حسن کچل به قصه‌های شیرین ایرانی: حسن کچل و قبای سنگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۸، ۱۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۷۰۵۳۴.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• شیخی، مژگان. سفر حسن کچل به قصه‌های شیرین ایرانی: حسن کچل و کدو قلقه‌زن. قم: ذکر، ۱۳۹۸، ۱۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۷۰۵۱۰.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• شیخی، مژگان. سفر حسن کچل به قصه‌های شیرین ایرانی: حسن کچل و کله کدویی. تهران: ذکر، ۱۳۹۸، ۱۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۷۰۵۴۱. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• شیخی، مژگان. سفر حسن کچل به قصه‌های شیرین ایرانی: حسن کچل و ماه پیشونی. تهران: ذکر، ۱۳۹۸، ۱۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۷۰۵۵۸. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• کوئر، الینور. ساداکو و هزار درنای کاغذی. ترجمه: مریم پیشگاه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۴۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۲۱۶۲۷. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم، ششم، هفتم

• شیخی، مژگان. سفر حسن کچل به قصه‌های شیرین ایرانی. قم: ذکر، ۱۳۹۸، ۹۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۷۰۶۱۹. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• برایت، ریچل. سلطان جنگل: موش!. ترجمه: حمیدرضا شکاری. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۸۱۱. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• شمس، محمدرضا. ضحاک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷، ۷۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۷۷۱۵. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• ویلمس، مو. غافلگیری‌های جورواجور آماندا و تمساحش. ترجمه: مریم رئیسی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۶۸ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۱۸۷.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم

• ابراهیم‌زاده، الهام. فرشته‌ باران. قم: شهر قلم، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۲۰۶۹۷۷.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• ریدل، کریس. فرمانروای عالم هپروت. ترجمه: حسام سبحانی طهرانی. تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۵۲۱۱۸۹.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

• رُدای، جانی. فروشگاه ساحره. ترجمه: محبوبه خدایی/ هما میرزایی. تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۱۶۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۴۱۱۱۳. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم، ششم

• دکتر زیوس. قصه‌های امروز و هر روز: اگر باغ‌وحش دست من بود. ترجمه: رضی هیرمندی. تهران: گام، ۱۳۹۸، ۵۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۵۵۵۰۶.مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• راین، مارتین. قصه‌های قبل از خواب یان و هنری: پنجشنبه. ترجمه: سیامک محمدنژاد فرید. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۴۲۲. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• جوکار، مرضیه. قصه‌های جنگ: جزیره آفتابگردان. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۳۰۲۷۵. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم

• راین، مارتین. قصه‌های قبل از خواب یان و هنری: جمعه. ترجمه: سیامک محمدنژاد فرید. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۴۳۹. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• گورباچف، والری. قصه‌های دوستی: چه فکر خوبی مولی!. ترجمه: شیوا حریری. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۴۴ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۹۸۷۱. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• راین، مارتین. قصه‌های قبل از خواب یان و هنری: چهارشنبه. ترجمه: سیامک محمدنژاد فرید. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۴۱۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• ایجادی، نوری. قصه‌های خواندنی قصه‌های شنیدنی: دریاچه آبی‌رنگ. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۶ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۲۵۷. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• پریرخ، زهره. قصه‌های خواندنی قصه‌های شنیدنی: دو فسقلی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۶ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۰۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• راین، مارتین. قصه‌های قبل از خواب یان و هنری: دوشنبه. ترجمه: سیامک محمدنژاد فرید. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۳۹۲. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• گورباچف، والری. قصه‌های دوستی: روزی که مولی پرواز کرد. ترجمه: شیوا حریری. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۹۸۴۰. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• راین، مارتین. قصه‌های قبل از خواب یان و هنری: سه‌شنبه. ترجمه: سیامک محمدنژاد فرید. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۴۰۸. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• میرکیانی، محمد. قصه‌های خوب و خواندنی: شاید فردا نباشه. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۲۸ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۲۴۰. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم

• راین، مارتین. قصه‌های قبل از خواب یان و هنری: شنبه. ترجمه: سیامک محمدنژاد فرید. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۳۶۱. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• غفارزادگان، داود. قارقالاردا اؤلورلر!. ترجمه: مرتضی مجدفر. تهران: پیشگامان پژوهش‌مدار، ۱۳۹۸، ۳۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۵۲۹۱۸۷. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم، ششم

• سیدیان، سمیه. قالی‌شویی در رود تشنه. قزوین: شهر قلم، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۲۰۶۹۶۰. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم، پنجم

• گورباچف، والری. قصه‌های دوستی: قرمز قرمز قرمز. ترجمه: شیوا حریری. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۴۲ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۲۷۶۲۱. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• مک‌کلیری، ویلیام. قصه‌ گرگ. ترجمه: شهناز صاعلی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۷۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۷۰۵۵. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• روت، کارول. قصه‌های دوستی: کی امشب به من شب‌به‌خیر می‌گوید؟. ترجمه: شیوا حریری. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۹۸۱۹. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم، چهارم

• رویین، ظریفه. قصه‌های خوب و خواندنی: گربه ستاره را خورد. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۳۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۳۲۵. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم

• رحماندوست، مصطفی. قصه‌های خواندنی قصه‌های شنیدنی: مرغ افتاد و مرد خروس غصه خورد. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۶ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۰۱۱. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• باباجانی، علی. قصه‌های آن مرد بزرگ: نمازهای یواشکی. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۳۱۵۵۵. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم، پنجم

• رویین، ظریفه. قصه‌های خوب و خواندنی: نوه‌های ننه‌رعنا. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۲۰ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۳۳۲. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم

• گورباچف، والری. قصه‌های دوستی: نیکی و روز بارانی. ترجمه: شیوا حریری. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۱۳۵۶. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• گورباچف، والری. قصه‌های دوستی: نیکی و گرگ‌های بد گنده. ترجمه: شیوا حریری. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۹۷۷۲. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

گورباچف، والری. قصه‌های دوستی: نیکی و هدیه هیجان‌انگیز تولد. ترجمه: شیوا حریری. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۷، ۳۶ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۹۸۲۶. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• یوسفی، محمدرضا. قصه‌های خواندنی قصه‌های شنیدنی: همه‌جا ستاره بود. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۶ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۰۲۸. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• راین، مارتین. قصه‌های قبل از خواب یان و هنری: یکشنبه. ترجمه: سیامک محمدنژاد فرید. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۳۸۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• هیلز، تد. کتاب کوچک از غاز و اردک: تخم‌مرغ خال‌خالی. ترجمه: معصومه اکبری. تهران: گیسا، ۱۳۹۸، ۴۸ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۸۸۵۲۵۴. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• بانشروس، یورگن. کوفسکی، کارآگاه خصوصی: دسیسه‌ آدامسی. ترجمه: فریبا فقیهی. تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۹۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۴۰۷۶۵. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• بانشروس، یورگن. کوفسکی، کارآگاه خصوصی: راز اسکیت گمشده. ترجمه: فریبا فقیهی. تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۹۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۴۰۷۷۲. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• ریدل، کریس. کارگاه وندل. ترجمه: مهرزاد زمردیان. تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۰۸۲۹۲۱. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم

• یزدانی، مریا. گلچراغ، ماهی قرمز. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۲۰۶۹۸۴. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• ویشینسکی، فریدا. لوئیزا‌!! خواهش می‌کنم. ترجمه: ناهید معتمدی/ شادی فرزین. تهران: آوای هانا، ۱۳۹۸، ۳۶ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۹۴۶۱۴۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم، چهارم

• نیومن، بروک. مرغ دریایی کوچک. ترجمه: نسرین ترسلی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۸، ۸۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۴۴۵۷۶۰. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• مرادی‌لاکه، یگانه. من این قدم تو اون قدی. تهران: سروش، ۱۳۹۸، ۱۶ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۶۳۱۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• کرک، دنیل. موش کتابخانه. ترجمه: محبوبه نجف‌خانی. تهران: آفرینگان، ۱۳۹۸، ۳۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۷۵۳۱۸۸. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• دهریزی، محمد/ الله‌دادی، اسماعیل. مهمان‌هایی با کفش‌های لنگه‌‌به‌لنگه. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۸، ۷۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۷۵۹۸۵۷. مناسب برای: دانش‌آموز ششم

• رینولدز، پیتر اچ. نقطه. ترجمه: اکرم حسن. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۷، ۳۶ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۵۸۱۹۴. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• ماهوتی، مهری. هر گیاه فرشته‌ای دارد. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۸۹۲۰. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• بازئو، تونی. یک دوست با‌حال یخی. ترجمه: نسرین وکیلی. تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۳۲ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۰۱۴۱۶۷. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• تتری، امیلی. یک دوست مثل هیولا. ترجمه: آزاده کامیار. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۷۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۳۲۳. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• گروگان، حمید. یک شغل نان و آب‌دار. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۲۸ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۷۲۲۷.مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

 

ریاضی
• ریزانه، صفورا. بازی‌های حسابی. اصفهان: هرمان، ۱۳۹۸، ۸۰ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۱۳۴۲۰۰. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

 

شعر
• مردانی، مهدی. اولین کتاب جورچین من: چهل گیس. تهران: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۶۶۸۸. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

• فرهادی، پیوند. ترانه‌های نیایش: خدا همیشه اینجاست. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۳۲۳۴۷. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• موسوی، زهرا. ترانه‌های نیایش: خداجونم چطوری دنیارو آفریدی. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۳۱۳۶۴. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• پوروهاب، محمود. ترانه‌های نیایش: خدا‌جونم کمک بکن. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۳۰۳۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• شعبان‌نژاد، افسانه. خیلی مواظبم باش: چتر و کلاه و لیوان. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۷۶۱۱۷۴. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• مردانی، مهدی. خاطره‌های کودکی. تهران: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۶۶ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۵۷۴۲. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• غلامی، فاطمه. خسته نباشی! جالباسی. تهران: جمال، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۰۲۹۸۴۶. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

• هاشم‌پور، مریم. شرشر بارون. تهران: جمال، ۱۳۹۸، ۲۸ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۰۲۹۷۴۷.مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• حسنی، خاتون. عید اومده، عروسکا. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۳۱۶۰۹. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• هاشم‌پور، مریم. لباس پرپری. تهران: سروش، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۵۹۴۳. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

• تولائی، حسین. مجموعه شعر برای نوجوانان: حرف آبی آخر. تهران: سروش، ۱۳۹۸، ۴۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۰۸۱۸. مناسب برای: دانش‌آموز ششم، هفتم، هشتم، نهم

 

علوم تربیتی
• تبریزی، نرگس. همه می‌تونن زرنگ باشن. تهران: شرکت نشر فراروان، ۱۳۹۸، ۲۲۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۲۸۳۳۶۲. مناسب برای: معلم

 

کار و فناوری
• جین، کارن. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: انتخاب سخت. ترجمه: حدیث رگبار. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۳۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۸۳۱۰. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• رینیک، سم. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: پس‌انداز هویج. ترجمه: سودابه فرخنده. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۳۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۸۲۷۳. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• کرونین، دورین. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: چانه‌زنی حیوانات. ترجمه: سودابه فرخنده. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۳۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۸۳۰۳. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• کالینگتون، پیتر. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: زندگی خرج دارد. ترجمه: سودابه فرخنده. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۳۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۸۲۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• گوود، مرل/ بولتس، دن و فرن. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: شلوارهای جدید. ترجمه: سودابه فرخنده. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۳۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۸۲۵۹. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• اسلوبکینا، اسفایر. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: کلاهبرداری میمون‌ها. ترجمه: سودابه فرخنده. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۰ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۸۲۴۲. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

 

مطالعات اجتماعی
• وایلد، جری. نکته‌های داغ: نکته‌های داغ برای بچه‌های نگران: مهارت‌هایی برای کنترل نگرانی. ترجمه: الهام پورمحمد. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۷۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۸۳۹۱۳۶. مناسب برای: دانش‌آموز ششم

 

مهارت‌های زندگی
• گروه نویسندگان. ایمنی در خیابان. ترجمه: هایده کروبی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۹۸، ۲۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۷۷۲۲۱۱. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

• وایلد، جری. نکته‌های داغ: نکته‌های داغ برای بچه‌های خسته: مهارت‌هایی برای غلبه بر افسردگی و به ‌دست‌آوردن اعتماد‌به‌نفس. ترجمه: سعیده شهسواری. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۸۷ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۵۸۷۴۸۵. مناسب برای: دانش‌آموز ششم

• وایلد، جری. نکته‌های داغ: نکته‌های داغ برای بچه‌های عصبانی: مهارت‌هایی برای کنترل خشم. ترجمه: الهام پورمحمد. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۸۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۸۳۹۱۴۳. مناسب برای: دانش‌آموز ششم

 

نثر ادبی و خاطره
• جلیلی، حیدرعلی. خاطرات دبستانی. اصفهان: نوشته، ۱۳۹۷، ۲۰۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۸۶۱۴۸۰. مناسب برای: معلم/ دانشجومعلمان

 

نمایش‌نامه-فیلم‌نامه
• کرمی، شهرام. شکار بزرگ شنبه، نمایشنامه. تهران: سروش، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۶۱۸۶. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• فدایی حسین، حسین. نمایشنامه: ابر سفید، ابر سیاه. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۴۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۲۹۸۵. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• کیانیان، داوود. نمایشنامه: بزغاله دروغگو. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۲۹۷۸. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• فدایی حسین، حسین. نمایشنامه: خنگله و لوازم‌ تحریر. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۴۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۲۹۹۲. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

• قلی‌پور، راضیه. نمایشنامه: سه بچه خرگوش. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۳۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۳۰۰۵. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

• فدایی حسین، حسین. هویج کوچک هویج بزرگ. تهران: سروش، ۱۳۹۸، ۲۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۶۳۵۳. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

 

هنر: خطاطی
• یاعلی، مجید/ یاعلی، زهرا. آموزش خط تحریری خودنگار ۱. نجف آباد: مهر زهرا(س)، ۱۳۹۸، ۴۴ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۵۱۷۲۹. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

 

 

فهرست کتاب‌های مناسب برای دوره متوسطه اول ـ خرداد ۱۳۹۹
پیام‌های آسمانی

• سبحانی‌نیا، محمد. انتخاب من: پرسش‌هایی درباره حجاب. قم: کتاب جمکران، ۱۳۹۸، ۲۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۷۳۶۰۹۹. مناسب برای: معلم

• باقری تودشکی، زینب. پیدایش کیهان و دگرگونی آن در مطالعات قرآنی و کیهان‌شناسی. قم: رصدگر دانش، ۱۳۹۸، ۷۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۶۳۶۲۷. مناسب برای: معلم

• شجاعی، سیدمهدی. سلام بر وحی. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۲۸ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۷۰۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• مهدوی کنی، محمدرضا. نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۸، ۶۸۰ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۰۸۴۴۴. مناسب برای: معلم/ مشاور

 

تفکر و سبک زندگی
• وایلد، جری. نکته‌های داغ: نکته‌های داغ برای بچه‌های خسته: مهارت‌هایی برای غلبه بر افسردگی و به ‌دست‌آوردن اعتماد‌به‌نفس. ترجمه: سعیده شهسواری. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۸۷ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۵۸۷۴۸۵. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• وایلد، جری. نکته‌های داغ: نکته‌های داغ برای بچه‌های عصبانی: مهارت‌هایی برای کنترل خشم. ترجمه: الهام پورمحمد. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۸۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۸۳۹۱۴۳. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• وایلد، جری. نکته‌های داغ: نکته‌های داغ برای بچه‌های نگران: مهارت‌هایی برای کنترل نگرانی. ترجمه: الهام پورمحمد. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۷۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۸۳۹۱۳۶. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

 

جنبی و سرگرمی
• تبریزی، مصطفی/ ترابی، زهرا. ۱۱۰ بازی برای پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان (کتاب کار). تهران: آوای هانا، ۱۳۹۸، ۱۰۸ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۹۴۶۱۳۸. مناسب برای: دانش‌آموز/ معلم

 

داستان
• قربانزاده خیاوی، حسین. آب و زنجیر. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۲۸۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۸۶۷۸.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در اونلی. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۱۶ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۶۸.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• موسوی‌پناه، سیدسعید. افسانه‌هایی شیرین از جست‌وجوگران گنج. نجف آباد: مهر زهرا(س)، ۱۳۹۷، ۱۱۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۵۱۲۰۰. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• اسمیت، کریس/ جیمز، گرگ. بچه‌ معمولی و ابر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هیچی‌ها. ترجمه: شبنم حاتمی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۹۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۶۱۳.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• مارش، کاترین. بی‌سرزمین. ترجمه: راضیه خشنود. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۵۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۵۷۶. مناسب برای: دانش‌آموز نهم

• میرکیایی، مهدی. پادشاه کوتوله و چهل دردسر بزرگ. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۷، ۹۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۱۳۴۱۳۲. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• ولهن، دنیس. پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم. ترجمه: فرزاد اکبرپور. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۸، ۸۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۲۱۰۴۶۴.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• کسیدی، کتی. تمام شب دویدم. ترجمه: فرشته جودکی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۸، ۲۱۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۲۰۶۱۵۱.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• یان گلازر، کارینا. خانواده وندربیکر: باغ مخفی. ترجمه: مریم رئیسی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۵۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۹۱۰.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• بایرامی، محمدرضا. درخت ابریشم بی‌حاصل!. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۲۷۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۴۷۳. مناسب برای: معلم

• بکایی، محمد. رمان نوجوان امروز: اتاق تاریک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷، ۱۸۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۷۱۸۰. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• پنی‌پاکر، سارا. رمان نوجوان: پکس. ترجمه: نلی محجوب. تهران: پیدایش، ۱۳۹۸، ۲۷۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۹۶۶۴۸۳. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• کریم‌زاده، مینو. رمان نوجوان امروز: روح عزیز. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۲۰۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۶۳۵۵. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• والایی، علی‌اکبر. روشنای خاموش. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۱۶۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۹۱۱۸.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• وستکات، ربکا. زمان به وقت قاصدک. ترجمه: مهتاب محبوب. تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۳۱۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۶۹۹۷۹. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• باسکین، نورا رالی. زندگی ظاهری روبی. ترجمه: شقایق قندهاری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۹۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۶۹۲.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• سارنو، ملیسا. زیر سقف آسمان. ترجمه: مهتا مقصودی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۵۹۶.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• کوئر، الینور. ساداکو و هزار درنای کاغذی. ترجمه: مریم پیشگاه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۴۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۲۱۶۲۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم

• هالم، جنیفر ال. سومین قارچ. ترجمه: سعیده اشرفیان. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۷۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۰۵۰.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• سنت اگزوپری، آنتوان دو. شازده کوچولو. ترجمه: عباس زارعی. تهران: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۸۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۵۷۵۹.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• منوچهری، رویا. شبی که بانوی دریاچه شدم. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۲۰۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۵۹۲۰.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• هاشمی، سید‌محمد. شکارچی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۹۸، ۱۲۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۷۷۱۱۰۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• ساندرز، سوزان. فاجعه در ساحل. ترجمه: نیلوفر مهدیان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۹۸، ۱۰۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۷۷۱۸۹۴. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• غفارزادگان، داود. قارقالاردا اؤلورلر!. ترجمه: مرتضی مجدفر. تهران: پیشگامان پژوهش‌مدار، ۱۳۹۸، ۳۲ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۵۲۹۱۸۷.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• استودارد، لیندزی. قبل از فراموشی. ترجمه: آزاده حسنی. قزوین: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۰۱۲.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• میرکیانی، محمد. قصه ما مثل شد. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۷، ۵۵۲ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۳۰۴۴۲. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• بوئر، ماریون‌ دین. قول شرف. ترجمه: پروین علی‌پور. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۱۱۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۵۷۱۱۰۶.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• راندل، کاترین. گمشدگان. ترجمه: سینا یوسفی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۶۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۷۰۵.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• سیلور استاین، شل. لافکادیو: شیری که جواب گلوله را با گلوله داد. ترجمه: حمید احمدی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۱۰۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۲۴۰۴۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• خان، هنا/ بورجنیکت، دیوید. ماجراجویی در مریخ. ترجمه: مازیار موسوی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۲۴۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۰۲۵. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• حق‌شنو، فرخنده. مرد قورباغه‌ای. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۷، ۱۰۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۷۸۳۱. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• بکایی، حسین. مسابقه دات کام. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۸۸ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۹۴۷۴. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• فلیش‌من، پل. مسافر خانه‌ ماه‌ نصفه. ترجمه: پارسا مهین‌پور/ نسرین وکیلی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷، ۸۸ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۵۷۷۳. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• دهریزی، محمد/ الله‌دادی، اسماعیل. مهمان‌هایی با کفش‌های لنگه‌‌به‌لنگه. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۸، ۷۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۷۵۹۸۵۷.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• لسکی، کاترین. نگهبانان گاهول: نجات. ترجمه: بهنام حاجی‌زاده. تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۲۶۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۴۰۹۲۵.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: افسانه پریان (داستان‌های جن و پری). تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۵۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۴۸۶.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: افسانه وحوش (داستان حیوانات). تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۶۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۵۰۹.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• جرج، کلی. هتل پنج بلوط: آتش‌سوزی در جنگل. ترجمه: زینب خامه‌یار. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۲۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۵۰۷.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: بازی تاج‌‌‌وتخت. تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۹۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۴۷۹.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: روایت عشق. تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۵۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۴۹۳.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

• جرج، کلی. هتل پنج بلوط: مهمان سلطنتی. ترجمه: زینب خامه‌یار. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۲۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۴۰۱.مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

 

شعر
• تولائی، حسین. مجموعه شعر برای نوجوانان: حرف آبی آخر. تهران: سروش، ۱۳۹۸، ۴۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۰۸۱۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

 

مطالعات اجتماعی
• عربلو، احمد. مجموعه طنز تاریخی: تاریخ از این. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷، ۱۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۰۶۹۳. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

 

نثر ادبی و خاطره
• جلیلی، حیدرعلی. خاطرات دبستانی. اصفهان: نوشته، ۱۳۹۷، ۲۰۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۸۶۱۴۸۰. مناسب برای: معلم/ دانشجومعلمان

 

نقد ادبی-آموزش ادبی
• سرشار، محمدرضا. تحلیلی داستانی از سوره یوسف‌علیه‌السلام. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۷، ۲۸۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۸۳۳۹۶. مناسب برای: معلم

• فردی، امیرحسین. یادداشت‌های یک نویسنده: قناری فرانسوی، همان گنجشک است!. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۶۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۴۰۱. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم/ معلم/ دانشجومعلمان

• فردی، امیرحسین. یادداشت‌های یک نویسنده: من و آن ستاره سحری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۶۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۳۹۵. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم/ معلم/ دانشجومعلمان

• فردی، امیرحسین. یادداشت‌های یک نویسنده: وقتی کبوتر ها آدم حسابم نکردند. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۶۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۴۱۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

 

نمایش‌نامه-فیلم‌نامه
• اکبرلو، منوچهر. نمایشنامه: پول تقلبی. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۴۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۳۰۱۲. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

• بیگلریان، احمد. نمایشنامه: تپه وداع. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۲۹۶۱. مناسب برای: دانش‌آموز نهم

 

 
 
 
 

فهرست کتاب‌های مناسب برای دوره متوسطه دوم ـ خرداد ۱۳۹۹
داستان

• قربانزاده خیاوی، حسین. آب و زنجیر. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۲۸۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۸۶۷۸. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• تشکری، سعید. آرتیست. قزوین: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۱۴۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۷۰۲۹. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در اونلی. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۱۶ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۶۸. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در اینگل‌ساید. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۸۰ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۶۰۵. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در جزیره. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۰۰ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۷۵. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در خانه رؤیاها. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۳۶۸ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۹۹. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در گرین گیبلز. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۹۶ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۵۱. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در ویندی پاپلرز. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۳۲ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۸۲.م ناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی دره رنگین‌کمان. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۳۸۴ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۶۱۲. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• موسوی‌پناه، سیدسعید. افسانه‌هایی شیرین از جست‌وجوگران گنج. نجف آباد: مهر زهرا(س)، ۱۳۹۷، ۱۱۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۵۱۲۰۰. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• بویه، کیر‌ستن. با بچه‌ها که کسی حرف نمی‌زند. ترجمه: کتایون سلطانی. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۱۵۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۱۰۰۷۰۶.مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• اسمیت، کریس/ جیمز، گرگ. بچه‌ معمولی و ابر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هیچی‌ها. ترجمه: شبنم حاتمی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۹۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۶۱۳.مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• زینب، علیزاده. به وقت شهریور. تهران: جیسا، ۱۳۹۸، ۲۰۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۳۵۸۹۶۲.مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• مارش، کاترین. بی‌سرزمین. ترجمه: راضیه خشنود. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۵۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۵۷۶. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• کسیدی، کتی. تمام شب دویدم. ترجمه: فرشته جودکی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۸، ۲۱۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۲۰۶۱۵۱. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• توزنده‌جانی، جعفر. جادوی دژ. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۹۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۲۲۶. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• یان گلازر، کارینا. خانواده وندربیکر: باغ مخفی. ترجمه: مریم رئیسی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۵۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۹۱۰. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• بایرامی، محمدرضا. درخت ابریشم بی‌حاصل!. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۲۷۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۴۷۳. مناسب برای: معلم

• عزتی‌ پاک، علی‌اصغر. رمان نوجوان امروز: باغ کیانوش. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷، ۱۱۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۶۳۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• کریم‌زاده، مینو. رمان نوجوان امروز: روح عزیز. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۲۰۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۶۳۵۵. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• والایی، علی‌اکبر. روشنای خاموش. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۱۶۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۹۱۱۸. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• باسکین، نورا رالی. زندگی ظاهری روبی. ترجمه: شقایق قندهاری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۹۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۶۹۲. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• سارنو، ملیسا. زیر سقف آسمان. ترجمه: مهتا مقصودی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۵۹۶. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• نوایی لواسانی، حمید. سایبانی برای زمین. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۲۱۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۶۷۹۹. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• حسینی، معصومه. سمفونی درد: مستندی داستانی از مبارزات عبدالله عزیزیان. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۷، ۱۶۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۹۵۴۰۴. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• هالم، جنیفر ال. سومین قارچ. ترجمه: سعیده اشرفیان. قزوین: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۷۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۰۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• سنت اگزوپری، آنتوان دو. شازده کوچولو. ترجمه: عباس زارعی. تهران: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۸۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۵۷۵۹. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• دولتی، فاطمه. شب چهلم: روایت‌هایی از ملاقات‌های نورانی. تهران: کتاب جمکران، ۱۳۹۸، ۲۱۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۷۳۶۲۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• حسن‌بیگی، ابراهیم. شب ناسور. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۵، ۲۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۴۹۲۷۸. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• سید‌علی‌خانی، سید‌ محسن/ سید‌علی‌خانی، سیده‌ نرگس. شب هزار و دوم. تهران: خانه ادبیات، ۱۳۹۸، ۴۳۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۴۵۵۰۹۳. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• منوچهری، رویا. شبی که بانوی دریاچه شدم. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۲۰۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۵۹۲۰. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• فرحانی‌فر، نرجس. شش‌و‌پنجاه‌ونه: مستندی داستانی از مبارزات مرحوم حجت‌الاسلام حسین خدادادی. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۶، ۱۳۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۸۰۶۷۷. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• هاشمی، سید‌محمد. شکارچی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۹۸، ۱۲۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۷۷۱۱۰۸. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• کریستوفر، جان. غارهای فراموشی. ترجمه: حسین ابراهیمی( الوند). تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۲۴۰ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۶۶۶۸. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• استودارد، لیندزی. قبل از فراموشی. ترجمه: آزاده حسنی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۰۱۲.مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• میرکیانی، محمد. قصه ما مثل شد. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۷، ۵۵۲ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۳۰۴۴۲. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• میرزاآقایی خوانساری، علی‌اکبر. کتاب‌های سیب صادق زندگی: بامداد امید: حماسه انسان و گونی‌های خاک. تهران: سیب صادق(ع)، ۱۳۹۷، ۱۱۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۱۳۸۱۵۴. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• فکور، اصغر. گلوله‌های کاغذی: مستندی داستانی از مبارزات حسین طهرانی زمانی. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۶، ۱۲۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۸۰۷۳۸. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• راندل، کاترین. گمشدگان. ترجمه: سینا یوسفی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۶۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۷۰۵.مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• سیلور استاین، شل. لافکادیو: شیری که جواب گلوله را با گلوله داد. ترجمه: حمید احمدی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۱۰۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۲۴۰۴۸. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• نیک‌نامیان، محمدحسین. لتاک: مستندی داستانی از مبارزات حمید حاجی‌عبدالوهاب. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۶، ۱۲۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۶۹۰۵۴. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• خان، هنا/ بورجنیکت، دیوید. ماجراجویی در مریخ. ترجمه: مازیار موسوی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۲۴۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۰۲۵. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• هاشمیان، ناهید. مداد رنگی. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۲۰۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۵۱۰. مناسب برای: والدین/ معلم

• حق‌شنو، فرخنده. مرد قورباغه‌ای. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۷، ۱۰۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۷۸۳۱. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• فکور، اصغر. من پسر شاه نیستم: مستندی داستانی از مبارزات تقی رفیع‌زاده رحیم. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۶، ۱۱۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۶۸۹۷۲. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• شجاعی، سید علی. موسی‌ترین به طور. قزوین: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۱۸۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۹۲۳. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• بصیری، مریم. مجموعه داستان: یک مشت نخودچی. تهران: سروش، ۱۳۹۸، ۱۶۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۶۲۸۵. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• لسکی، کاترین. نگهبانان گاهول: اسارت. ترجمه: بهنام حاجی‌زاده. تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۲۸۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۴۰۰۶۲. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• لسکی، کاترین. نگهبانان گاهول: نجات. ترجمه: بهنام حاجی‌زاده. تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۲۶۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۴۰۹۲۵. مناسب برای: دانش‌آموز دهم

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: افسانه پریان (داستان‌های جن و پری). تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۵۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۴۸۶. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: افسانه وحوش (داستان حیوانات). تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۶۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۵۰۹. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: بازی تاج‌‌‌وتخت. تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۹۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۴۷۹. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: روایت عشق. قم: آبشن، ۱۳۹۸، ۵۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۴۹۳. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• خرامان، مصطفی. هفت دقیقه به شلیک. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۶۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۵۸۵. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

 

نثر ادبی و خاطره
• جلیلی، حیدرعلی. خاطرات دبستانی. اصفهان: نوشته، ۱۳۹۷، ۲۰۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۸۶۱۴۸۰. مناسب برای: معلم/ دانشجومعلمان

• قادری، سید‌ظهیر. هفت‌و‌سی به افق مدرسه. تهران: پژوهشگر برتر، ۱۳۹۷، ۴۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۲۹۷۴۱۷.مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم/ معلم/ مدیر

 

نقد ادبی-آموزش ادبی
• مقصودی، نرگس. ازدحام بوسه. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۱۵۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۳۹۸. مناسب برای: دانش‌آموز یازدهم، دوازدهم/ معلم/ دانشجومعلمان/ هنرجو

• سرشار، محمدرضا. تحلیلی داستانی از سوره یوسف‌علیه‌السلام. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۷، ۲۸۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۸۳۳۹۶. مناسب برای: معلم

• فردی، امیرحسین. یادداشت‌های یک نویسنده: قناری فرانسوی، همان گنجشک است!. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۶۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۴۰۱. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم/ معلم/ دانشجومعلمان

• فردی، امیرحسین. یادداشت‌های یک نویسنده: من و آن ستاره سحری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۶۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۳۹۵. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم/ معلم/ دانشجومعلمان

• فردی، امیرحسین. یادداشت‌های یک نویسنده: وقتی کبوتر ها آدم حسابم نکردند. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۶۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۴۱۸. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

 

هنر: نمایش‌نامه-فیلم‌نامه
• یوسفی، محمدرضا. نمایشنامه: آواز جیرجیرک‌ها. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۴۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۳۰۲۹. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• بیگلریان، احمد. نمایشنامه: تپه وداع. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۲۹۶۱. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• پارسایی‌خواه، محمد. نمایشنامه: خندنده. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۳۰۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• مالمیر، روح‌الله. نمایشنامه: دیگه سردم نیست!. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۵۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۲۹۴۷. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

• موسوی‌پور، سید مرتضی. نمایشنامه: ما فی آ. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۲۹۵۴. مناسب برای: دانش‌آموز دهم، یازدهم، دوازدهم

 

 
 

 

 

فهرست کتاب‌های مناسب برای دوره فنی و حرفه‌ای و کاردانش ـ خرداد ۱۳۹۹
برق

• شیمی، کتلین. آشنایی با علم الکترونیک. ترجمه: سینا عمرانلو. تهران: آوند دانش، ۱۳۹۸، ۱۱۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۶۶۸۶۸۸. مناسب برای: هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

 

داستان
• قربانزاده خیاوی، حسین. آب و زنجیر. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۲۸۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۸۶۷۸. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• تشکری، سعید. آرتیست. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۱۴۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۷۰۲۹. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در اونلی. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۱۶ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۶۸. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در اینگل‌ساید. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۸۰ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۶۰۵. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در جزیره. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۰۰ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۷۵. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در خانه رؤیاها. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۳۶۸ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۹۹. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در گرین گیبلز. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۹۶ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۵۱.مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی در ویندی پاپلرز. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۴۳۲ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۵۸۲.مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• مونتگمری، ال.ام. آنی شرلی: آنی شرلی دره رنگین‌کمان. ترجمه: سارا قدیانی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۳۸۴ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۶۱۲. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• موسوی‌پناه، سیدسعید. افسانه‌هایی شیرین از جست‌وجوگران گنج. نجف آباد: مهر زهرا(س)، ۱۳۹۷، ۱۱۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۵۱۲۰۰. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• بویه، کیر‌ستن. با بچه‌ها که کسی حرف نمی‌زند. ترجمه: کتایون سلطانی. تهران: کتاب چ، ۱۳۹۸، ۱۵۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۱۰۰۷۰۶. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• اسمیت، کریس/ جیمز، گرگ. بچه‌ معمولی و ابر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هیچی‌ها. ترجمه: شبنم حاتمی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۹۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۶۱۳.مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش

• زینب، علیزاده. به وقت شهریور. تهران: جیسا، ۱۳۹۸، ۲۰۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۳۵۸۹۶۲.مناسب برای: هنرجوی دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم کاردانش

• مارش، کاترین. بی‌سرزمین. ترجمه: راضیه خشنود. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۵۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۵۷۶. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• کسیدی، کتی. تمام شب دویدم. ترجمه: فرشته جودکی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۸، ۲۱۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۲۰۶۱۵۱. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• توزنده‌جانی، جعفر. جادوی دژ. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۹۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۲۲۶. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• یان گلازر، کارینا. خانواده وندربیکر: باغ مخفی. ترجمه: مریم رئیسی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۵۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۹۱۰.مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• بایرامی، محمدرضا. درخت ابریشم بی‌حاصل!. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۲۷۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۴۷۳. مناسب برای: معلم/ هنرآموز

• عزتی‌ پاک، علی‌اصغر. رمان نوجوان امروز: باغ کیانوش. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷، ۱۱۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۶۳۵۰.مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• کریم‌زاده، مینو. رمان نوجوان امروز: روح عزیز. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۲۰۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۶۳۵۵. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• والایی، علی‌اکبر. روشنای خاموش. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۸، ۱۶۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۹۱۱۸. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• باسکین، نورا رالی. زندگی ظاهری روبی. ترجمه: شقایق قندهاری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۹۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۶۹۲. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• سارنو، ملیسا. زیر سقف آسمان. ترجمه: مهتا مقصودی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۵۹۶. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• حسینی، معصومه. سمفونی درد: مستندی داستانی از مبارزات عبدالله عزیزیان. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۷، ۱۶۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۹۵۴۰۴. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• هالم، جنیفر ال. سومین قارچ. ترجمه: سعیده اشرفیان. قزوین: پرتقال، ۱۳۹۸، ۱۷۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۰۵۰.مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• سنت اگزوپری، آنتوان دو. شازده کوچولو. ترجمه: عباس زارعی. تهران: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۸۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۵۷۵۹. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• دولتی، فاطمه. شب چهلم: روایت‌هایی از ملاقات‌های نورانی. تهران: کتاب جمکران، ۱۳۹۸، ۲۱۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۷۳۶۲۳۵. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• حسن‌بیگی، ابراهیم. شب ناسور. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۵، ۲۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۴۹۲۷۸. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• سید‌علی‌خانی، سید‌ محسن/ سید‌علی‌خانی، سیده‌ نرگس. شب هزار و دوم. تهران: خانه ادبیات، ۱۳۹۸، ۴۳۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۴۵۵۰۹۳.مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• منوچهری، رویا. شبی که بانوی دریاچه شدم. قم: قدیانی، ۱۳۹۸، ۲۰۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۵۹۲۰.مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• فرحانی‌فر، نرجس. شش‌و‌پنجاه‌ونه: مستندی داستانی از مبارزات مرحوم حجت‌الاسلام حسین خدادادی. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۶، ۱۳۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۸۰۶۷۷. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• هاشمی، سید‌محمد. شکارچی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۹۸، ۱۲۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۷۷۱۱۰۸. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• کریستوفر، جان. غارهای فراموشی. ترجمه: حسین ابراهیمی( الوند). تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۲۴۰ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۶۶۶۸. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• استودارد، لیندزی. قبل از فراموشی. ترجمه: آزاده حسنی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۰۱۲. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• میرکیانی، محمد. قصه ما مثل شد. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۷، ۵۵۲ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۳۰۴۴۲. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• میرزاآقایی خوانساری، علی‌اکبر. کتاب‌های سیب صادق زندگی: بامداد امید: حماسه انسان و گونی‌های خاک. تهران: سیب صادق(ع)، ۱۳۹۷، ۱۱۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۱۳۸۱۵۴. مناسب برای: هنرجوی یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• فکور، اصغر. گلوله‌های کاغذی: مستندی داستانی از مبارزات حسین طهرانی زمانی. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۶، ۱۲۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۸۰۷۳۸. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• راندل، کاترین. گمشدگان. ترجمه: سینا یوسفی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۶۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۷۰۵.مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• سیلور استاین، شل. لافکادیو: شیری که جواب گلوله را با گلوله داد. ترجمه: حمید احمدی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۱۰۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۲۴۰۴۸. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• نیک‌نامیان، محمدحسین. لتاک: مستندی داستانی از مبارزات حمید حاجی‌عبدالوهاب. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۶، ۱۲۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۶۹۰۵۴. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• خان، هنا/ بورجنیکت، دیوید. ماجراجویی در مریخ. ترجمه: مازیار موسوی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۲۴۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۳۰۲۵. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• هاشمیان، ناهید. مداد رنگی. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۲۰۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۵۱۰. مناسب برای: والدین/ هنرآموز

• حق‌شنو، فرخنده. مرد قورباغه‌ای. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۷، ۱۰۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۷۸۳۱. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• فکور، اصغر. من پسر شاه نیستم: مستندی داستانی از مبارزات تقی رفیع‌زاده رحیم. تهران: موزه عبرت ایران، ۱۳۹۶، ۱۱۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۶۸۹۷۲. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• شجاعی، سید علی. موسی‌ترین به طور. رودسر: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۱۸۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۹۲۳. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• بصیری، مریم. مجموعه داستان: یک مشت نخودچی. رودسر: سروش، ۱۳۹۸، ۱۶۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۶۲۸۵. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• لسکی، کاترین. نگهبانان گاهول: اسارت. ترجمه: بهنام حاجی‌زاده. تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۲۸۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۴۰۰۶۲. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• لسکی، کاترین. نگهبانان گاهول: نجات. ترجمه: بهنام حاجی‌زاده. تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۲۶۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۴۰۹۲۵. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: افسانه پریان (داستان‌های جن و پری). تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۵۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۴۸۶. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: افسانه وحوش (داستان حیوانات). تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۶۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۵۰۹. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: بازی تاج‌‌‌وتخت. تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۹۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۴۷۹. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• رامشینی، الهه. هزار‌و‌‌‌‌یک‌شب: روایت عشق. تهران: آبشن، ۱۳۹۸، ۵۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۱۶۴۹۳. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• خرامان، مصطفی. هفت دقیقه به شلیک. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۱۶۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۶۵۸۵. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

 

سواد رسانه‌ای
• نصیری، بهاره/ بختیاری، آمنه/ طاهری، مرضیه. دلم جای دیگرست: مهارت‌های مدیریت فضای مجازی در خانواده. اصفهان: مهرستان، ۱۳۹۷، ۱۷۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۴۱۰۶۹. مناسب برای: والدین/ هنرآموز

 

عمومی
• فلسفی، سید‌غلامرضا. پنج گفتار درباره اخبار جعلی. تهران: آرین، ۱۳۹۹، ۶۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۱۷۵۰۱۱. مناسب برای: هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

 

کشاورزی
• جان‌زمین، عبدالعظیم/ ارجونی، اکبر/ خسروی، عقیل/ جهانی مقدم، ناصر. عیب‌یابی و تعمیر گیربکس تراکتور مسی فرگوسن: مدل‌های ۳۹۹ -۸۰۰ -۴۷۵ -۲۸۵. گرگان: مختومقلی فراغی، ۱۳۹۸، ۳۱۶ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۰۸۸۶۷۳. مناسب برای: هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

 

نثر ادبی و خاطره
• مقصودی، نرگس. ازدحام بوسه. تهران: کتاب نیستان، ۱۳۹۸، ۱۵۶ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۰۸۶۳۹۸.  مناسب برای: هنرجوی یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش/ هنرآموز/ دانشجومعلمان

• قادری، سید‌ظهیر. هفت‌و‌سی به افق مدرسه. تهران: پژوهشگر برتر، ۱۳۹۷، ۴۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۲۹۷۴۱۷. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• فردی، امیرحسین. یادداشت‌های یک نویسنده: قناری فرانسوی، همان گنجشک است!. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۸، ۶۸ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۱۹۴۰۱. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش/ هنرآموز/ دانشجومعلمان

 

نمایش‌نامه-فیلم‌نامه
• یوسفی، محمدرضا. نمایشنامه: آواز جیرجیرک‌ها. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۴۰ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۳۰۲۹. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• بیگلریان، احمد. نمایشنامه: تپه وداع. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۲۹۶۱. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش

• پارسایی‌خواه، محمد. نمایشنامه: خندنده. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۳۰۵۰. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• موسوی‌پور، سید مرتضی. نمایشنامه: ما فی آ. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸، ۲۴ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۰۲۹۵۴. مناسب برای: هنرجوی دهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش

• رضائی‌فرد، زهرا. نمایشنامه ایرانی انار بهشت.: دبیرخانه ۲، ۱۳۹۷، ۴۸ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۸۶۸۴۰۷. مناسب برای: هنرآموز

 

هنر: طراحی و دوخت
• محمدی القار، معصومه. ابریشم‌ دوزی. گرگان: پیک ریحان، ۱۳۹۷، ۱۸۰ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۸۷۹۷۶. مناسب برای: هنرجوی دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم کاردانش

• محمدی القار، معصومه. چهل تکه‌دوزی با ماشین (مقدماتی). گرگان: پیک ریحان، ۱۳۹۸، ۱۵۸ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۸۷۹۲۱. مناسب برای: هنرجوی دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم کاردانش

 

هنر: موسیقی
• مریو، میشل/ تروشو، الن. شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی ۵. ترجمه: میلاد عمرانلو. تهران: آوند دانش، ۱۳۹۸، ۶۰ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۶۱۶۳۸. مناسب برای: هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای، دوازدهم کاردانش

• بولایوا، الگا/ گتالوا، الگا. موسیقی‌دان کوچولو: آموزش بداهه‌نوازی و آهنگ‌سازی. ترجمه: مسعود ابراهیمی. تهران: گیسا، ۱۳۹۸، ۱۲۰ص. رحلی. شابک: ۹۷۹۰۹۰۱۴۶۴۸۰۳. مناسب برای: هنرجوی یازدهم فنی و حرفه‌ای، یازدهم کاردانش

 

 

  

فهرست کتاب‌های مناسب برای دوره پیش‌دبستانی ـ خرداد ۱۳۹۹
بازی و سرگرمی

• بومون، امیلی. کتاب+ پازل، ماشین‌بازی: کامیون می‌رانم. ترجمه: راضیه خوئینی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۱۰ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۵۵۲۴. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

• بومون، امیلی. کتاب+ پازل، ماشین‌بازی: موتور می‌رانم. ترجمه: راضیه خوئینی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۱۰ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۵۵۱۷. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

 

زبان آموزی
• عالمیان، وحید/ کلهر، لیلا. مجموعه کتاب‌های ۴ تا ۵ سال: کتاب زبان‌آموزی ۴ تا ۵ سال. تهران: پایش، ۱۳۹۸، ۴۸ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۹۲۷۱۷. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

 

شعر
• کشاورز، ناصر. ترانه‌های نی‌نی وولکی: نی‌نی وولکی تو بچه‌ای خوب و تکی. قم: جمال، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۰۲۹۸۵۳. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

• کشاورز، ناصر. ترانه‌های نی‌نی وولکی: نی‌نی وولکی تو ماه مهد کودکی. قم: جمال، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۰۲۹۸۸۴. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

• کشاورز، ناصر. ترانه‌های نی‌نی وولکی: نی‌نی وولکی چه خوشگل و بانمکی!. قم: جمال، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۰۲۹۸۷۷. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

• مردانی، مهدی. چی مال چیه؟: صدای چیه؟. قزوین: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۵۹۲۶. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

• مردانی، مهدی. چی مال چیه؟: صدای کیه؟. قزوین: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۵۹۳۳. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

• مردانی، مهدی. چی مال چیه؟: غذای کیه؟. قزوین: سایه‌گستر، ۱۳۹۸، ۱۲ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۴۵۹۴۰. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

 

قصه
• چکای، جف. اگر گربه نیستی، این کتاب را باز نکن!. ترجمه: آزاده، شاکر بازارنو. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۲ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۳۴۷. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

• هیگینز، رایان تی. بروس خرس عصبانی: بلدی بشماری؟. ترجمه: آناهیتا حضرتی کیاوندانی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۲۸ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۶۴۴. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

• آندروود، دبورا. کتاب پر سر‌وصدا. ترجمه: پیام ابراهیمی. تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۲ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۶۴۸۴. مناسب برای: کودک پیش‌دبستانی

 

مرجع نظری و دانش‌افزایی مربیان
• شبیری، سوده/ ترقی‌جاه، علی. مربی شایسته: دلت قرص، آغوشت باز: نگاهی دوباره به امنیت عاطفی در مربیگری. تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۹۶ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۵۲۱۲۱۹. مناسب برای: مربی/ والدین/ کارشناسان

• تبریزی، نرگس. همه می‌تونن زرنگ باشن. تهران: شرکت نشر فراروان، ۱۳۹۸، ۲۲۴ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۲۸۳۳۶۲. مناسب برای: مربی

واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
تعداد بازدید : ۱۴۹
کد خبر : ۳,۱۹۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید