یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۱۲
در رشد آموزش مشاور مدرسه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۰۸
باورهای فراشناختی
فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه در مقاله‌ای پژوهشی به بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی با شادکامی دانش‌آموزان پرداخته است
در بخشی از مقاله در توضیح شادکامی می‌خوانیم: «می‌توان گفت شادکامی دارای سه جزء است: یک جزء آن احساس خوشی، دو جزء دیگر آن رضایت از زندگی و نبود عاطفه منفی است. خوشی بُعد عاطفی، شادکامی و رضایت بعد شناختی آن است.»
نویسنده مقاله پس از اشاره به تأثیر باورهای فراشناختی بر احساسات، سرخوشی و شادکامی افراد، به مراحل پژوهشی پیرامون این موضوع پرداخته و چنین نتیجه‌گیری کرده است: «نتایج به دست آمده نشان داد به جز مؤلفه‌های کارآمدی شناختی پایین و نگرانی مثبت، بین بقیه مؤلفه‌های باورهای فراشناختی و شادکامی رابطه معنادار وجود دارد؛ برای مثال، با افزایش خودآگاهی شناختی، شادکامی نیز افزایش می یابد و بالعکس. همچنین، مشخص شد که بین خودکارآمدی با شادکامی رابطه معناداری وجود دارد و نتایج، وجود رابطه چندگانه (ترکیبی) بین باورهای فراشناخت و خودکارآمدی با شادکامی را نشان داد.»


نویسنده: شهاب عزیزیان، کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، خورسگان
کلیدواژه‌ها: فراشناخت، خودکارآمدی، شادکامی

* دریافت متن کامل مقاله

منبع: فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، شماره ۵۲، بهار ۱۳۹۸
تعداد بازدید : ۶۱۱
کد خبر : ۲,۹۷۳
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید