سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۴۰
رشد تکنولوژی آموزشی
هفتمین شماره ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی (شماره پی‌درپی 279، فروردین 1398) در 48 صفحه، با فهرست مطالب زیر منتشر شد:

یادداشت

• علم و عمل در آموزش/ سوسن بالغی زاده

تبیین تکنولوژی آموزشی و پداگوژی 

• صلاحیت های حرفهای آموزشگران در موقعیت های مجازی/ محمد هاشمی

• چند رسانهایها در فرایند یاددهی ـ یادگیری/ محمد علیزاده

• اینجا دانشآموزان هم یاددهنده هستند/ نوید کاظمی اسکی

کاربرد تکنولوژی آموزشی

• یادگیری خارج از کلاس درس/ فاطمه شعبانی

• زنگ فیلم/ روحا... مالمیر

• دانشآموز فیلمساز/ روحا... مالمیر

طراحی و تولید

• خلاقیت و کارآفرینی در جشنواره سواد مالی/ لیلا سلیقهدار ـ سکینه سلمانی

• موتور الکتریکی/ فاطمه شهزادی

پژوهش و نوآوری

• یادداشتبرداری از منابع مورد مطالعه/ ترجمه احمد شریفان و زهره عالمین

• با هم مقاله پژوهشی بنویسیم/ زهره معین

مدیریت یادگیری الکترونیکی

• راهبردهای تردستی در تدریس/ سوسن بالغیزاده

• مدیریت تدریس با استفاده از پیشسازماندهندهها/ علی پورعلیرضاتوتکله

خبر و اطلاعرسانی

• شکوفایی خلاقیتها به کمک هنر معماری/   محمدحسین دیزجی

• معرفی کتاب: دستورزیهای ریاضی/ فرناز بابازاده

• تقویت خلاقیتهای جسورانه بچهها/ محمدحسین دیزجی

ما و خوانندگان

• معلمهای من/ محمد شیرزادی

• پاسخهای تصویر و تفسیر

• آموزههای تربیتی، فرهنگی

• شمعِ بدون پروانه ما/ احمد عادلدوست

قیمت شماره جدید ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی 15 هزار ریال است.

منبع: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی |
تعداد بازدید : ۱۱۵
کد خبر : ۲,۹۰۶