در رشد آموزش زیست شناسی
۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۰۶
نظریه فرگشت
فصلنامه «رشد آموزش زیست‌شناسی» در مقاله‌ای به بررسی علل تنوع دیدگاه‌های متفکران مسلمان درباره نظریه فرگشت پرداخته است.

در ابتدای مقاله می‌خوانیم: «بررسی‌ها نشان می‌دهد مفسران اسلامی دیدگاه‌های مختلفی درباره نظریه فرگشت و تعارض احتمالی آن با قرآن کریم دارند. در بررسی مواجهه اندیشمندان مسلمان با نظریه فرگشت چهار دیدگاه وجود دارد:‌

دیدگاه اول: مخالفان نظریه فرگشت که به کلی نظریه فرگشت را به دلیل منافات ظاهری با قرآن رد می‌کنند.

دیدگاه دوم: مخالفان نظریه فرگشت که اعتقاد دارند حتی در صورت صحت نظریه، تعارضی با قرآن وجود ندارد.

دیدگاه سوم: نظریه فرگشت را پذیرفته‌اند و اتفاقاً آیات قرآن را مؤید آن می‌دانند.

دیدگاه چهارم: نظریه فرگشت را پذیرفته‌اند و قائل به تمایز بیانی زبان علم و زبان قرآن هستند.»

در ادامه آمده است: «در بررسی مواجهه اندیشمندان مسلمان با نظریه فرگشت به نظر می‌رسد چهار پارامتر در مواجهه آنان مؤثر بوده است:

1. علم و تخصص متفکران،

2. نوع دینداری فرد،

3. میزان اشراف علمی متفکران اسلامی به نظریه فرگشت،

4. زمان طرح مسئله

 

نویسندگان در ادامه به تشریح هریک از این دیدگاه‌‌ها پرداخته‌اند.

 

 

نویسنده: دکتر صفیه صوفیان، گروه زیست ‌شناسی دانشگاه پیام نور اراک

کلید‌واژه‌ها: نظریه فرگشت، قرآن، متفکران مسلمان

منبع: فصلنامه رشد آموزش زیست‌ شناسی، شماره ۱۱۰، زمستان ۱۳۹۷
تعداد بازدید : ۱,۰۱۹
کد خبر : ۲,۸۸۰
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید