چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۲:۵۵
رشد تکنولوژی آموزشی
شماره جدید ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی (شماره پی‌درپی ۲۷۳، مهر ۹۷) در ۴۸ صفحه به قیمت ۱۵ هزار ریال منتشر شد
در این شماره رشد تکنولوژی آموزشی، مطالب زیر به چشم می‌خورد:

یادداشت

 Ÿسخنی با معلمان، نویسندگان مقالهها و خوانندگان ارجمند/  دکتر عادل یغما

تبیین تکنولوژی آموزشی و پداگوژی

Ÿ سواد رسانهای در مدرسه/   محمد هاشمی

Ÿ اهمیت و ضرورت ساخت فیلم آموزشی به وسیله معلمان/     وحید گلستان

کاربرد تکنولوژی آموزشی

Ÿ تشکیل گروههای آموزشی با تعامل/ سعید ملانتاج کاسگری

Ÿ زنگ فیلم/ روح ا... مالمیر

Ÿ نمایش جریان همرفتی و تأثیر آن در زندگی/ مصطفی سهرابلو

طراحی و تولید

Ÿ رویکرد زمینهمحور در طراحی آموزشی ـ یادگیری جذاب/ لیلا سلیقهدار

Ÿ انتقاد و پیشنهاد، فرصتی برای یادگیری/  مصطفی سهرابلو

Ÿ ساخت دستگاه برش/   فاطمه شهزادی

پژوهش و نوآوری

Ÿ مطالعه خانوادگی/ احمد شریفان

Ÿ تدریس با پرتقال/   احمد عادلدوست

مدیریت یادگیری الکترونیکی

Ÿ سنجش اثربخش مدیریت یادگیری/  فرخلقا رئیسدانا

Ÿ کاربرد فناوری واقعیت افزوده در کلاس درس/  سوسن بالغیزاده

Ÿ نرمافزار همکلاسی یار تازه معلم در مدیریت کلاس/ محمد آذین، سارا امینپور

خبر و اطلاعرسانی

 Ÿ افزایش دقت و سرعت یادگیری با استفاده از تکنولوژی آموزشی/   محمدحسین دیزجی

Ÿ تولید محتوا توسط دانشآموزان فرایند یاددهی و یادگیری را جذاب میکند/  محمدحسین دیزجی

ما و خوانندگان

معرفی کتاب /    فرناز بابازاده

پاسخهای تصویر و تفسیر

آموزههای فرهنگی و تربیتی

Ÿ درس صداقت/   فرناز بابازاده

منبع: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی |
تعداد بازدید : ۴۵۲
کد خبر : ۲,۸۳۴