مقاله‌ای از رشد آموزش فیزیک
۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۵
بررسی  جایگاه انرژی خورشیدی در آموزش رسمی مقطع متوسطه
بررسی جایگاه انرژی خورشیدی در آموزش رسمی مقطع متوسطه، عنوان مقاله‌ای است که در فصلنامه «رشد آموزش فیزیک» منتشر شده است

در ابتدای مقاله می‌خوانیم: «در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات جامعه بشری، آلودگی زیستمحیطی حاصل از سوزاندن سوختهای فسیلی، محدود بودن منابع سوختهای فسیلی و پیدا کردن یک منبع انرژی جایگزین مناسب است که محدودیتهای ذکر شده برای سوختهای فسیلی را نداشته باشد. سواد علمی در دنیای امروز به معنی توانایی یافتن راهحل برای حل مسائل و مشکلات است. مطالعات دانشمندان خبر از آیندهای روشن برای بهکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر میدهد. برای خلق چنین آینده روشنی، آموزش در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر باید با سرعت و کیفیت بالا و به گونهای مؤثر برای نسل آینده انجام پذیرد. در این راستا آموزشوپرورش بهعنوان ابزار نیرومند تحولات اجتماعی نقش مهمی در توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر دارد.

هدف ویژه آموزش انرژیهای تجدیدپذیر افزایش آگاهی دانشآموزان در مورد طبیعت و عوامل ایجادکننده بحران انرژی کنونی، دادن آگاهی به دانشآموزان در مورد انواع مختلف انرژیهای تجدیدپذیر، ایجاد توانایی مطرح کردن راهبردهای جایگزین حل بحران انرژی در آینده و... است.»

«فعالیت های آموزشی انجام شده در ایران»، عنوان بخشی از مقاله است. در این بخش می‌خوانیم: «حجم زیادی از مطالب و مقالههای مربوط به سلولهای خورشیدی موجود است که در اکثر این مقالهها بحثهای تخصصی مرتبط با ساخت سلول‌های خورشیدی مطرح شده و عملکرد بسیار ضعیفی در زمینه ترویج ایدهها در افکار عموم مردم انجام شده است و تقریباً هیچ مقاله و مطلبی به زبان فارسی در مورد آموزش سلولهای خورشیدی وجود ندارد. آموزشوپرورش و سازمان تألیف کتابهای درسی نیز در این زمینه بسیار ضعیف عمل کردهاند و تنها در علوم سال هفتم و فیزیک سال اول دبیرستان محتوای بسیار مختصری در زمینه سلولهای خورشیدی مطرح شده است.

با توجه به نیاز روزافزون بشریت به انرژی و محدودیتها و مشکلات ناشی از منابع سوختهای فسیلی و لزوم آگاهی‌بخشی به عموم مردم جامعه در مورد سلولهای خورشیدی و چگونگی کارکرد و مزایای استفاده از این سلولها، عدم وجود یک محتوای آموزشی مناسب در این زمینه در کتابهای شیمی یا فیزیک دوره دبیرستان به شدت احساس میشود.

با توجه به تغییر نظام آموزشی و به دنبال آن تغییر کتابهای درسی و از آنجایی که رویکرد علوم هفتم نشان از شروعی نو در آموزش انرژیهای تجدیدپذیر و به ویژه انرژی خورشیدی است و چون تا سال چهارم متوسطه تقریباً تمامی پیش‌نیازهای لازم جهت آموزش سلولهای خورشیدی به دانشآموزان ارائه میشود لذا امید است که در کتابهای درسی شیمی یا فیزیک به آموزش این موضوع بیشتر پرداخته شود.»

 

موانع آموزش سلول های خورشیدی موضوع دیگری است که نویسنده به آن اشاره کرده است: «اگرچه دلایل منطقی بسیاری برای گنجاندن مباحث مربوط به سلولهای خورشیدی در برنامه آموزش مدارس وجود دارد اما موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه این نوع آموزش قرار دارد که گزیدهای از این موارد به قرار زیر است:

1. عدم آگاهی کافی معلمان از کارکرد سلولهای خورشیدی: مشکل معلمان نداشتن آگاهی کافی از یک معضل جهانی است که برای رفع این مشکل برنامههای آموزشی ضمنخدمت معلمان ضروری است.

2. کمبود منابع و مواد کمکآموزشی در مدارس، از قبیل محتوای درسی مناسب، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی، فیلم‌های آموزشی مناسب و... یکی دیگر از موانع بر سر راه  آموزش این موضوع به شمار میآید.

3. نامناسب بودن روشهای تدریس مورد استفاده معلمان: روش تدریس نامناسب معلمان که ریشه در امکانات ضعیف آزمایشگاهی، کارگاهی مدارس و متناسب نبودن حجم محتوای درسی با ساعات اختصاص‌یافته دارد که همین امر معلمان را به استفاده از روش تدریس سخنرانی سوق میدهد.

4. حجم زیاد مطالب درسی: گنجاندن مطالب جدید در دورههای تحصیلی مدارس که از نظر عناوین و مطالب بسیار زیاد هستند یک معضل همیشگی است و دانشآموزان در حجم زیادی از مطالب غرق شدهاند.

 

 

نویسنده: سید مهدی خاتمی شال، کارشناس ارشد شیمی و دبیر آموزش‌و‌پرورش ناحیه یک کرج

کلیدواژه‌ ها: سلول خورشیدی، آموزش، انرژی نو، تجدیدپذیر، دبیرستان

 

• لینک مقاله

منبع: فصلنامه رشد آموزش فیزیک، شماره ۱۲۰، بهار ۱۳۹۷
تعداد بازدید : ۱,۱۷۷
کد خبر : ۲,۸۱۱
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید