مقاله‌ای از رشد آموزش هنر
۷ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۷
درس هنر در سیستم آموزشی فنلاند
فصلنامه رشد آموزش هنر در مقاله‌ای به جایگاه درس هنر در سیستم آموزشی فنلاند پرداخته است.

«اهمیت آموزش هنر در فنلاند و اهداف»، عنوان بخشی از مقاله است. در این بخش می‌خوانیم: «در فنلاند، هنر را برای رشد فردی مهم و ضروری میدانند و آن را ضامن سلامت و بهزیستی تلقی میکنند. هنر شرایطی را فراهم میآورد که دانشآموزان تجارب خود و همکلاسیهایشان را درک کنند و بدین ترتیب به آنها در رسیدن به خودآگاهی کمک میکند. همچنین، نقش مهمی در ارتقاء خلاقیت کودک بازی میکند که در همه حوزههای موضوعی کاربرد دارد؛ برای مثال، آموزش موسیقی به مهارتهای زبانی کمک میکند. همچنین، اجرای یک ایده یا راه‌حل خلاقانه به مهارتهایی مانند مهارت حل مسئله یاری میرساند. علاوه بر این، آموزش پایهای هنر (BEA) برای کودکان و نوجوانان فرصت یادگیری همراه با لذت هنری را فراهم میکند. سرانجام، هنر و فرهنگ در رشد اقتصاد خلاق اهمیت دارد و ابزارهای لازم برای شهروند فعال بودن را فراهم میآورد.»

اهداف آموزش هنر از دیگر موضوعاتی است که نویسنده به آن اشاره کرده است: «موضوعات اصلی آموزش پایهای هنر بر موسیقی، هنرهای تجسمی و صنایعدستی تمرکز دارند. هر کدام از این موارد نیز هدف متفاوتی دارند که در برنامه درسی ملی (2004) تعریف شده است.

ـ آموزش موسیقی به دانشآموزان در پیدا کردن موسیقی مورد علاقهشان و ابراز خود از لحاظ موسیقایی کمک میکند.

ـ هدف آموزش هنرهای تجسمی، حمایت از تفکر بصری و زیباییشناسی دانشآموزان و آگاهی اخلاقی آنان است و آنها را قادر به بیان بصری خود میکند. نگرش کلیدی و اصلی در سازههای هنرهای تجسمی، درک و نشان دادن فرهنگ بصری بهعنوان هنر، رسانه و محیط در جامعه است.

ـ هدف آموزش صنایعدستی رشد و ارتقاء مهارتهای دانشآموزان در صنایعدستی است، بدین ترتیب، عزتنفس دانشآموزان بر اساس شادی و رضایتی که از کار خود به دست میآورند، بالا میرود. علاوه بر این، استفاده از مواد مختلف افزایش مییابد و دانشآموزان از کیفیت مواد و کارهای مختلف آگاه میشوند. همچنین، با سنتهای فرهنگی صنایعدستی در فنلاند و دیگر فرهنگها بهصورت مقدماتی آشنایی پیدا می‌کنند.»

نویسنده مقاله در ادامه به آموزش هنر در دوره ابتدایی اشاره کرده است. در این بخش می‌خوانیم: «موضوعات اصلی تدریس شده در مدارس جامع (مدارس دولتی) عبارتاند از تربیت بدنی، موسیقی، هنرهای تجسمی و صنایع دستی. حداقل ساعات درس طی 9 سال آموزش ابتدایی، 56 درس هفتگی است (یک درس هفتگی به معنای یک دوره آموزشی 38 ساعته، و 56 درس هفتگی به این معناست که تعداد ساعتهای درس اختصاص دادهشده به هنر و مهارت افراد در طول 9 سال تحصیلات ابتدایی 2،128 است). مدارس جامع به 550،000 دانشآموز، هنر و مهارت آموزش میدهند که 200،000 نفر آنها در فعالیتهای باشگاههای زیر نظر مدرسه نیز شرکت میکنند. مشارکت در فعالیتهای باشگاه داوطلبانه و برای دانشآموزان رایگان است. بر اساس مقایسه زمان صرفشده در هنرهای ابتدایی در کشورهای OECD، تقریباً 13 درصد از زمان آموزش برای آموزش مفاهیم هنری صرف میشود.»

 

 

 

نویسنده: مارال یغماییان

کلیدواژه‌ها: فنلاند، سیستم آموزشی، درس هنر

 

• لینک مقاله

 

 

فصلنامه رشد آموزش هنر، شماره ۵۱، بهار ۱۳۹۷
تعداد بازدید : ۱,۴۰۵
کد خبر : ۲,۸۰۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید