معیارها و گزینه‌ های معلم زبان در طراحی برنامه آموزشی
معیارها و گزینه‌های معلم زبان در طراحی برنامه آموزشی، عنوان مقاله‌ای است که در جدیدترین شماره فصل‌نامه رشد آموزش زبان‌های خارجی منتشر شده است
نویسندگان مقاله ابتدا به سه دیدگاه متفاوت که ربر گلیسون و کریستیان پرن در زمینه آموزش زبان مطرح کردهاند اشاره کرده‌اند: درتبیین اهداف آموزشی و انتخاب محتوای درسی، اولین دیدگاه کاملاً معلممحور است. یعنی معلم خود مسئول انتخاب منابع آموزشی، اهداف آموزشی و محتوای درسی است. در دومین دیدگاه معلم میبایست برای انتخاب محتوای درسی با زبانآموزان مذاکره و مشورت کند و بخشی از انتخاب محتوای درسی را که جنبه حاشیهای دارد به آنها بسپارد. دیدگاه سوم،  مسئولیت بیشتری را بر عهده زبانآموزان قرار میدهد تا خود بتوانند بخش اعظم این انتخاب را عهدهدار شوند.»

در ادامه، نویسندگان موضوعاتی را بر اساس این سه دیدگاه تبیین کرده‌اند. از جمله این موضوعات می‌توان به این موارد اشاره کرد: طراحی فعالیتهای  فردی و گروهی زبانآموزان در کلاس، ارزشیابی زبانآموزان، بررسی پیشرفت فردی و گروهی زبانآموزان، نحوه برخورد با خطاها و اشتباهات زبانآموزان و نحوه آموزش مسائل فرهنگی.

 درباره نحوه آموزش مسائل فرهنگی آمده است: «براساس دیدگاه اول مواردی که معلم زبان باید در آموزش مسائل فرهنگی به آنها توجه کند عبارتند از: تاریخ، جغرافی، اقتصاد، جامعهشناسی، مردمشناسی، نقد ادبی، تاریخ هنر و... .

در دیدگاه دوم آنچه را که معلم زبان در آموزش مسائل فرهنگی باید مدنظر قرار دهد میزان دشواری و آسانی این امور برای زبانآموزان است. بعضی از این موارد را زبانآموز حدس میزند و بعضی کاملاً با فرهنگ مادری زبان‌آموزان متفاوت هستند. طبق دیدگاه سوم آنچه را که معلم زبان باید در آموزش مسائل فرهنگی زبان خارجی لحاظ کند مواردی است که در آن هر زبانآموز شخصاً توانسته است به زیر و بمها، سازوکارها و ساحتهای گوناگون فرهنگ بیگانه اشراف پیدا کند.»

«بهعنوان یک معلم چگونه به سؤالاتم در مورد طراحی برنامه آموزشی پاسخ دهم؟ «عنوان بخشی دیگر از این مقاله است. در این بخش می‌خوانیم: «باید به این نکته توجه کرد که اغلب مسائلی که باعث ایجاد سؤال در ذهن معلم میشوند از مشکلات و مسائلی که در تدریس عملی و در کلاس درس با آنها مواجه میشود نشأت میگیرند. در نتیجه معلم نیز به منظور یافتن راهحل برای مشکلات و مسائل پیشرو میبایست علاوه بر مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، خود نیز برای یافتن راهحل مناسب به تحلیل مسائل و مشکلات بپردازد و راهحلهای متفاوت را امتحان کند تا به بهترین آنها دست پیدا کند. بنابراین به منظور طراحی برنامه آموزشی، معلم زبان باید دیدگاههای مختلف را بشناسد و با توجه به شرایط کلاسی برنامه آموزشی مناسب را طراحی کند.»

 

 

 

نویسندگان: اکبر عبداللهی، استادیار آموزش زبان فرانسه دانشگاه تهران و آسیه خواجه‌علی، کارشناس ارشد آموزش زبان فرانسه دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها: اهداف آموزشی، فعالیت‌ های فردی و گروهی، ارزشیابی، پیشرفت فردی و گروهی، خطاهای زبانی

 

 

• لینک مقاله

فصلنامه رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۴، بهار ۱۳۹۷
تعداد بازدید : ۱,۱۶۱
کد خبر : ۲,۷۹۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید