چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۳:۲۲
شماره ۸ ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی (شماره پی‌درپی ۲۷۲، اردیبهشت ۱۳۹۷) در ۴۸ صفحه، به قیمت ۱۱ هزار ریال چاپ و منتشر شد
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۴۰
رشد تکنولوژی آموزشی ۸ چاپ شد

در شماره جدید مجله رشد تکنولوژی آموزشی، مطالب زیر دیده می‌شود:

یادداشت

ـ از تکنولوژی آموزشی به تکنولوژی فکر/ فرخلقا رئیسدانا

تبیین تکنولوژی آموزشی و پداگوژی

- استفاده از تخیل و خلاقیت در درس علوم تجربی درباره دستکاری DNA/ مصطفی سهرابلو

ـ طراحی، اجرا و ارزشیابی در کلاس معکوس/ محمد هاشمی

ـ فرهنگ نظام آموزش ژاپنیها/ ابوالفضل بختیاری    

کاربرد تکنولوژی آموزشی

ـ مدل پذیرش تکنولوژی /   سوسن بالغیزاده

طراحی و تولید برنامهها، مواد و وسایل آموزشی 

ـ ساخت منگنه آبی و دستگاه پرس/ فاطمه شهزادی

ـ یادگیری فراتر از محتوای آموزشی/ لیلا سلیقهدار، سیده زهرا فاطمی

      پژوهش و نوآوری

ـ پرورش خلاقیت در کلاس درس / ترجمه احمد امین

ـ اقدامپژوهی در کلاس درس/ ترجمه احمد شریفان

تکنولوژی و مدیریت یادگیری

ـ نونگری در تکنولوژی مدیریت آموزشی/ فرخلقا رئیسدانا

ـ هدفها ثابت، روشها متفاوت / مریم برهمن، سیدسعید بدیعی

ـ بازیکاری زمینهای نوظهور در آموزش/  مهدی واحدی، راشد محمدیان

خبر و اطلاعرسانی

ـ دنیای نهفته در عکس/ محمدحسین دیزجی

ـ تدریس من با نمایش فیلم کامل میشود/ محمدحسین دیزجی  

ـ معرفی کتاب/ فرناز بابازاده

ما و خوانندگان

ـ جدول محتوای مجله رشد تکنولوژی آموزشی در سال 89- 1388

آموزههای فرهنگی و تربیتی

ـ روحیه عبرتپذیری را نهادینه کنیم/ جعفر ربانی
تعداد بازدید : ۶۲۹
کد خبر : ۲,۷۶۵