چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۲۲
نشریه چشم‌انداز آموزشی شماره 12 منتشر شد

دوازدهمین شماره از نشریه الکترونیکی چشم‌انداز آموزشی ویژة زمستان 1395 با مطالب زیر در سایت مجلات رشد منتشر شد:

ـ ارزیاب، منتقد و معلم

ـ رمز و راز بازخورد مؤثر

ـ آیا دانش‌آموزان متوجه بازخوردهای شما می‌شوند؟

ـ صرفه‌جویی در وقت و تقویت یادگیری دانش‌آموزان از طریق دو رویکرد «اثربخش» و «کارآمد» در سنجش تکوینی

ـ سنجش آغازین: انتظارات و هشدارها

ـ چگونه آموختم به نوشتن اظهارنظرها حساس باشم

ـ تأثیر هم‌سالان

ـ آیا نوع آموزش تأثیرگذار است؟

ـ فراتر از نمرات و درک ظاهری مطالب

ـ هفت شیوة نگاه کردن به کار دانش‌آموز

 

برای دریافت نشریه چشم‌انداز آموزشی به زبان فارسی کلیک کنید.

برای دریافت نشریه چشم‌انداز آموزشی به زبان انگلیسی کلیک کنید.

منبع: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی |
تعداد بازدید : ۷۳۱
کد خبر : ۲,۵۷۹