چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۱۸
تکذیب تأیید کتاب «لک‌لکی در کار نیست» از سوی آموزش و پرورش
این روزها خبری در برخی از شبکه‌های مجازی درباره چاپ کتابی به نام «لک‌لکی در کار نیست» با اهداف کاملاً منفی و سیاسی منتشر شده است و آن را به غلط به آموزش و پرورش منتسب کرده‌اند

این روزها خبری در برخی از شبکه‌های مجازی دربارة چاپ کتابی به نام «لک‌لکی در کار نیست» با اهداف کاملاً منفی و سیاسی منتشر شده است و آن را به غلط به آموزش و پرورش منتسب کرده‌اند. صفحاتی از این کتاب که ظاهراً ترجمة یک کتاب خارجی است و در فضای مجازی منتشر شده، دربارة آموزش جنسیتی به کودکان و آشنایی آنان با اعضای جنسی بدن انسان است.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان تنها واحد تشخیص و تأیید کتاب‌های کمک آموزشی استاندارد اعلام کرده که تاکنون چنین کتابی را دریافت و تأیید نکرده است. همچنین سایر بخش‌های وزارت آموزش و پرورش از جمله معاونت پرورشی اعلام کرده‌اند که هیچ اطلاعی دربارة چاپ چنین کتابی وجود ندارد.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بدینوسیله اعلام می‌دارد: این کتاب و یا سایر کتاب‌ها و تولیدات با موضوعات مشابه را به هیچ وجه تأیید نکرده است و نخواهد کرد. این گونه مطالب در فهرست کتاب‌های مفید و استاندارد قابل استفاده برای مدارس، معلمان و اولیا قرار نگرفته و نخواهد گرفت.

تعداد بازدید : ۷۵۵
کد خبر : ۲,۵۶۶