چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۲۳
یازدهمین شماره سال‌نامه رشد در بهار 96 منتشر شد

 یادداشت سردبیر

ـ راهی جز این نیست!/ ناصر نادری

 

پنجره

ـ سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، دستگاه فکری و تحولآفرین (سخنان حجتالاسلام دکتر محیالدین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در هجدهمین نشست سالانه دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی)

 

ـ انتشارات و تکنولوژی در یک دفتر و کنار هم! (سخنان محمد ناصری، مدیر مسئول مجلات رشد در مراسم افتتاحیه هجدهمین نشست سالانه دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی )

 

نشست علمی ـ کاربردی

ـ این جهان با همة بزرگی، سایة من است! (گزارش نشست حجاب در مجلات رشد با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدجواد بهشتی)

ـ هدایت تحصیلی و مجلات رشد (گزارش نشست مشاوره و هدایت تحصیلی با حضور دکتر علی‌اصغر احمدی)

ـ قطار دیجیتال به راه افتاده است! (گزارش نشست بازخوانی تجربههای مجلات رشد در فضای مجازی)

 

پرونده (تربیت جنسی در مجلات رشد)

ـ هویت جنسی و مجلات رشد (گفتوشنودی با دکتر حجت عرفانیانپور در باب هویت جنسی)

ـ نهی بیش از حد دعوت است! (گفتوشنودی با پروین داعیپور در باب بایدها و نبایدهای مراقبت‌های جنسی)

ـ تربیت جنسی از نگاهی دیگر (گفتوشنودی با دکتر راضیه معصومی در باب مفهوم تربیت جنسی)

ـ آموزش جنسی را از دوران پیشدبستانی شروع کنید (گفتوشنودی با دکتر افسانه نیکراد در باب تربیت جنسی پیش از بلوغ)

ـ دین منطبق بر مدار آفرینش است! (گفتوشنودی با علی تاج دینی در باب تربیت جنسی از نگاه استاد شهید مطهری)

 

گزارش

ـ گام هجدهم؛ پرواز با دو بال (گزارش نشستهای هجدهمین همایش سالانة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی)

ـ بهترین عکسهای تعلیم و تربیت در آلبوم ماست! (گزارش آیین پایانی نهمین دورة جشنوارة عکس رشد)

ـ جشنوارة بینالمللی فیلم رشد در خدمت صلح و دوستی (گزارش افتتاحیة چهل‌‌وششمین دورة جشنوارة فیلم رشد)

ـ جهان آینده زیباست (گزارش اختتامیة چهلوششمین دورة جشنوارة بینالمللی فیلم رشد)

ـ باید تدبیری اندیشید! (گزارش آیین پایانی شانزدهمین همایش نمایندگان مجلات رشد استانها)

ـ برای تولیدات فرهنگی فضا سازی لازم است (گزارش نشست نمایندگان مجلات رشد استان تهران)/ محسن وزیریثانی

ـ راه حلها درون مسئله نهفتهاند! (گزارش آیین رونمایی از کتاب «در تمنای یادگیری»)

ـ سفیران فرهنگی رشد (گزارش شانزدهمین دورة همایش نمایندگان مجلات رشد استانها)

ـ زبان تأثیرگذار معلم چیست؟ (گزارش نشست نقد و بررسی مجلة رشد آموزش ابتدایی)

ـ گام هفتم در جادة تولید محتوای الکترونیکی رشد (گزارش مراسم اختتامیة جشنوارة ملی تولید محتوای الکترونیکی رشد)/ نصرا... دادار

ـ سایبردراماتیک و فیلم آموزشی (گزارش کارگاه آموزشی «گذری بر سایبر دراما»)

ـ افزایش اقبال ناشران به تولید آثار استاندارد (گزارش پایانی سیزدهمین جشنوارة کتاب رشد)/ سمانه آزاد

ـ پلی برای ارتباط با مخاطبان (گزارش عملکرد مرکز بررسی آثار در سال 1395)/ معصومه خیرآبادی

ـ دو روز، دو کارگاه (گزارش کارگاه آموزشی در حاشیة جشنوارة بینالمللی فیلم رشد)

ـ از نقد نمیترسیم! (گزارش نشست گفتوشنود ناشران آموزشی با رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی)

ـ آموزش در دنیای جدید (گزارش تولید نرمافزارهای آموزشی حوزة تکنولوژی دفتر)/ مهرداد طالشرمضانی

ـ شیوه‌‌های نو و خلاق در کتابهای دینی/  (گزارش دیدار کارشناسان دفتر با  ناشران و نویسندگان کودک و نوجوان قم)/ بهروز رضایی

ـ کلید دانش، خواندن است (گزارش هماندیشی مدیران و سردبیران با نمایندگان مجلات رشد استانهای یزد و بوشهر)/ محمد دشتی

 

مقاله

ـ مجلات رشد و ارتقای سطح خواندن/ سیدکمال شهابلو

ـ یک اتفاق بزرگ! (مروری بر تجربة انتشار مجله‌‌های رشد روشن ویژة دانشآموزان نابینا و کمبینا)/ محبتاله همتی

ـ عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان/ مانلی نورائیآشتیانی

ـ طرح بستة آموزشی برفراز آسمان (نگاهی به برنامه‌‌های درسی نونگاشت، برای هنرآموزان پایة دهم فنیوحرفهای و پایة دهم نظری)/ وحید گلستان

ـ طبقهبندی سنی مجلههای کودک در دنیا/ نیره شاهمحمدی، ندا کلکتهچی

ـ زیباییشناسی تصویری در مجلات رشد/ جمالالدین اکرمی

ـ ارزیابی با شاقول برنامة درسی (معیارهای ارزیابی کتابهای آموزشی حوزة کار و فناوری)/ معصومه نوروزی

 

یادمان

ـ 100 شماره در 28 سال (گزارش مراسم نکوداشت انتشار یکصدمین فصلنامة رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی)/ رمضانعلی ابراهیم‌زاده گرجی

ـ 100 ایستگاه در 26 سال (ویژهنامة انتشار صدمین شمارة مجلة رشد برهان ریاضی متوسطة 2)

 

تازهها

ـ تولیدات 1395

 

کارنامه  رشد

ـ روزشمار 1395

 

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف این نشریه کلیک کنید

 

منبع: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی |
تعداد بازدید : ۶۵۲
کد خبر : ۲,۵۶۴