مدیریت یادگیری در کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای
«مدیریت یادگیری در کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای» عنوان مقاله‌ای است که در جدیدترین شماره فصل‌نامه رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش منتشر شده است.

نقش هنرآموز در فرایند یادگیری مؤثر؛ مدیریت فضای فیزیکی کارگاه و نقش آن در یادگیری، رعایت الزامات مؤثر در یادگیری؛ مدیریت رفتارهای فردی و گروهی در فرایند یادگیری مؤثر عنوان بخش‌های این مقاله است.

در توضیح «نقش هنرآموز در فرایند یادگیری» می‌خوانیم: «معلم تنها شخصی است که باید محیط کلاس درس و کارگاه را از نظر آموزشی، انضباطی و سایر موارد مدیریت کند و این نقش اهمیت زیادی دارد. ما نباید نقشی به‌عنوان حاکم مطلق برای معلم تعریف کنیم و او را به‌عنوان کسی که آزادی تفکر منطقی را از دانش‌آموز می‌گیرد و او را به‌طور کامل تحت‌الشعاع دانش و معلومات خود قرار می‌دهد و نقش متکلم وحده را دارد در نظر بگیریم.بلکه بیشتر باید نقش خودمان را در زمینه به‌عهده گرفتن مسئولیت اداره کلاس و هدایتگر بودن پررنگ کنیم.

جلسات بحث را در چارچوب مطالب مورد نظر آموزشی اداره کنیم و روند یادگیری را بهصورت منطقی و همراه با مشارکت دانش‌آموزان و ایجاد انگیزش هدایت کنیم.»
نویسندگان پس از تشریح هر یک از موارد مؤثر در یادگیری چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند: «در کارگاه‌ها ما با دو حیطه کاملاً مجزا روبه‌رو هستیم: در وهله اول آموزش‌های تئوری و در مرحله دوم استفاده از این آموزش‌ها برای اجرای فعالیت علمی و کارگاهی. غالباً بنیه علمی ضعیف هنرجویان، حجم زیاد بعضی از کتاب‌ها، توقعات هنرآموزان و مسئولان مدرسه و خانواده‌ها، و بعضاً وجود تعداد بیشتر دانش‌آموزان دارای مشکلات انضباطی نسبت به محیط دبیرستان‌ها، روند یادگیری را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند.

از این رو عوامل یادگیری مؤثر که باید مورد توجه قرار بگیرند عبارت‌اند از:
1- نقش هنرآموز در فرایند یادگیری مؤثر؛
2- مدیریت فضای فیزیکی کارگاه و نقش آن در یادگیری؛
3- تأمین شرایط آسایش فیزیکی؛
4- مدیریت رفتارهای فردی در فرایند یادگیری؛
5- مدیریت رفتارهای گروهی در فرایند یادگیری
تمام عوامل سهیم در یادگیری مؤثر که در بالا فهرست شده‌اند به یکدیگر وابسته‌اند و روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند.»
نوسندگان: مهدی فضلی، میثم احمدلو
کلیدواژه‌ها: هنرستان فنی‌وحرفه‌ای، کارگاه آموزشی، هنرجو، آموزش، یادگیری مؤثر

منبع: فصل‌نامه رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، شماره 43، پاییز 1395
تعداد بازدید : ۱,۴۰۱
کد خبر : ۲,۴۳۲
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید