سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۰:۴۸
چاپ «رشد آموزش زبان» تابستان

چهارمین شماره سال تحصیلی جاری فصل‌نامه رشد آموزش زبان (شماره پی‌درپی 115، تابستان 1394) در 64 صفحه و با فهرست مطالب زیر چاپ شد:
یادداشت سردبیر/ لزوم تعامل با مراکز زبان‌آموزی خصوصی/ محمدرضا عنانی سراب
تجربه موفق زبان‌آموزی در خاورمیانه، پای صحبت مدیران کانون زبان ایران/ محمد دشتی
اخبار کتاب‌های درسی/ سیدبهنام علوی مقدم، رضا خیرآبادی
Sh. Zarei Neyestanak/ Books
M.B.Mehrani/ An Analysis of ELT Research Trends in Roshd FLT
 J. B. Sadeghian/ There is More to “Language Pedagogy” than to…
 H. Azimi, Z. Kobadi Kerman/ English through Fun
J. Dorri/ My Contribution: Teaching Countries and Natoinalities
 H. Abdi, M. Mohammadi/ Investigating the Relation between Learning Style…
 M. Beiki/ Brainstorming: A Useful Strategy in Teaching Writing…
 B. Hashemi, Sh, khani/ Le verb et sa construction
قیمت این شماره مجله رشد آموزش زبان 11000ریال است.

تعداد بازدید : ۹۸۲
کد خبر : ۱,۹۹۱

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید