سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۰:۲۵
طراحی آموزشی بر نظریه یادگیری استوار است
این مقاله در «رشد تکنولوژی آموزشی» چاپ شده است

طراحی آموزشی بر نظریه یادگیری استوار است. با تغییر دیدگاه‌ها در مورد ماهیت یادگیری انسان، فعالیت طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش که از جمله فعالیت‌های اساسی طراحی آموزشی هستند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

آقای داود سلیمی، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی با ارائه‌ی مقاله‌ای در ماهنامه‌ی رشد تکنولوژی آموزشی ضمن تأکید بر این رویکرد، آورده است: «دست‌اندرکاران امر آموزش و به‌ویژه معلمان باید آگاهی‌های خود را در مورد ماهیت و چگونگی یادگیری انسان افزایش دهند و پیوسته نظریه‌های یادگیری را مطالعه و بررسی کنند تا فعالیت‌های تدریس خود را برای حصول یادگیری، براساس نظریه‌ی یادگیری موردنظر انجام دهند.»
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: «در ادبیات فناوری آموزشی از دو نوع نظریه نام برده شده است: الف) نظریه‌های مفهومی یا توصیفی (یادگیری)؛ ب) نظریه‌های طراحی یا رویه‌ای.
به‌زعم سیلز (1997)، نظریه‌های مفهومی یا توصیفی توضیحاتی از پدیده‌ها یا وقایع هستند که به درک ما و حل مسائل جهان کمک می‌کنند. دلیسل (1997) نظریه‌ها را متشکل از مفاهیم و گزاره‌هایی معرفی می‌کند که ارتباط میان مفاهیم را توصیف می‌کنند. در مقابل نظریه‌های مفهومی یا توصیفی که رابطه‌ی بین مفاهیم را توصیف می‌کنند، نظریه‌های رویه‌ای چگونگی انجام یک روند یا جریان را تشریح می‌کنند. رایگلوث از این نظریه‌ها با عنوان «نظریه‌ی طراحی/ علوم طراحی» یاد می‌کند و معتقد است: علوم طراحی/ نظریه‌های طراحی هدف‌مدار یا تصمیم‌مدار هستند و می‌کوشند وسایلی را برای تحقق هدف‌های غایی فراهم کنند.»
متن کامل این مقاله را می‌توانید در جدیدترین شماره‌ی ماهنامه‌ی رشد تکنولوژی آموزشی، شماره‌ی 5، بهمن 1389 مطالعه کنید.

تعداد بازدید : ۳,۲۸۴
کد خبر : ۱۷۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید