چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۱۹

به منظور بها دادن به موضوع «تفکر سیستمی» و زمینه سازی ذهنی و روانی برای آفرینش «قصه‌های فکری» در نشریات  دانش‌آموزی رشد، کارگاه یک روزة آموزشی « تفکر سیستمی» با حضور بیست نفر از نویسندگان کودک و نوجوان و با مشارکت اساتید گروه آسمان ازدانشکدة مدیریت دانشگاه شریف ( آقای دکتر مشایخی، آقای دکتر اسماعیل‌زاده و آقای مهندس افزابی‌زاده)  در روز شنبه ( 6/2/93 )  دردفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی برگزار شد.
گفتنی است توجه به «آموزش فلسفه برای کودکان» و «رویکردهای تفکر سیستمی» که در قالب «قصه‌های فکری» به منصه ظهور می‌رسد، از دل‌مشغولی‌های جدی نشریات رشد دانش‌آموزی می‌باشد این کارگاه با هماهنگی آقای محمدحسن حسینی از نویسندگان مجلات رشد برگزار شد.

تعداد بازدید : ۷۳۷
کد خبر : ۱,۵۵۹