مقاله‌ای از «رشد فیزیک»

«جایگاه برهم‌کنش‌ها در ایجاد تنوع و کثرت در جهان» عنوان مقاله‌ای از جدیدترین شماره فصل‌نامه رشد آموزش فیزیک است.
جهانگیر ریاضی کارشناس ارشد فیزیک و مدرس دانشگاه فرهنگیان نویسنده این مقاله است. در قسمتی از این مقاله می‌خوانیم: «این‌که برهم‌کنش معین بین دو یا چند جزء از محیط، تحت کدام شرایط و متغیرها شکل می‌گیرد،‌می‌تواند بر سرنوشت‌ بعدی رویداد و هم‌چنین بر شکل و محتوای رویداد و پدیده تأثیری اساسی بگذارد. شرایط اولیه متناظر با متغیرهای محیط است که پیش از رویداد نیز وجود داشته‌اند. هرگونه دستکاری در این متغیرها می‌‌تواند شرایط اولیه شکل‌گیری رویداد را دستخوش تغییر اساسی کند به‌گونه‌ای که بر فرایندهای بعدی تأثیری تعیین‌کننده داشته باشد. بنابراین از یک سو با آرایه‌های متنوع از متغیرهای اولیه مواجهیم و از سوی دیگر با هم برکنشی معین که در کنار آرایه‌های مختلف از متغیرهای اولیه می‌تواند رویدادها و پدیده‌هایی متفاوت را ایجاد کند.
این رویدادهای مختلف می‌توانند در تعامل با شرایط اولیه، این شرایط را دستخوش تغییر و تحول جدید کنند. شرایط جدید نیز می‌تواند منشأ فرایندهای مختلف گردد. از این منظر می‌توان کنش متقابلی بین متغیرهای اولیه و برهم‌کنش معین در نظر گرفت، که هر کدام می‌تواند بر دیگری اثری قابل توجه داشته باشد.
به بیان دیگر، برای ایجاد پدیده‌های متنوع، وجود برهم‌کنش‌های بی‌شمار ضرورت ندارد. دستکاری و مدیریت متغیرها و شرایط اولیه و تولید آرایه‌هایی جدید از این متغیرها می‌تواند برهم‌کنش معین را در راستا و فرایندی جدید هدایت کند که حاصل آن پدیده‌ها و رویدادهایی متنوع خواهد بود.»
متن کامل این مقاله در فصل‌نامه رشد آموزش فیزیک، شماره ‌105، زمستان 1392 منتشر شده است.

تعداد بازدید : ۱,۰۳۵
کد خبر : ۱,۴۵۳
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید