سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۰:۴۹
سنجش برنامه درسی و روش‌های آموزش
منبع: رشد زبان

سرمقاله جدیدترین شماره فصل‌نامه رشد آموزش زبان به موضوع سنجش برنامة درسی و روش‌های آموزش اختصاص دارد. دکتر محمدرضا عنانی‌سراب، سردبیر فصل‌نامه، نویسنده سرمقاله است.

در بخشی از این مقاله می‌خوانیم: «در گذشته که توانش زبانی براساس دانش زبانی تعریف می‌شد، سنجش براساس اهداف دانشی از طریق آزمون‌های غیرمستقیم هنجارمحور صورت می‌گرفت. شاید یکی از دلایل عمدة ناکارآمدی دوره‌های آموزشی نیز تأکید سنجش بر دانش به‌جای کاربرد زبان بود. در برنامة درسی جدید آموزش زبان دورة متوسطه اهداف آموزشی در قالب توانش‌های کاربردی قابل حصول تعریف شده‌اند و سنجش نیز متناسب با این اهدافِ معیارمحور و کاربردی است. اهداف آموزشی در قالبی ارائه شده‌اند که منعکس‌کنندة عملکرد دانش‌آموزان در کاربرد زبان است. لذا سنجش دست‌یابی به آن‌ها نیازمند آزمون‌های مستقیم عملکردی است که انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر آموزش داشته باشند و یادگیری را تقویت کند. به‌عبارت دیگر سنجش برای یادگیری جایگزین سنجش یادگیری شده است. در همین مسیر بر خودارزیابی نیز تأکید شده است. با شفاف شدن اهداف آموزشی و تعریف کاربردی زمینة خودارزیابی فراهم آمده است؛ چراکه دانش‌آموزان خود می‌توانند به سنجش عملکرد خود بپردازند. بعد دیگر سنجش که در برنامة جدید مورد تأکید قرار گرفته سنجش و ارزیابی کلاسی است که در این برنامه‌ جایگاه ویژه‌ای دارد. خودارزیابی، سنجش کلاسی و آزمون عملکردی پایانی سه‌ بعد سنجش پیشرفت تحصیلی را در برنامة جدید تشکیل می‌دهند. با سیاست‌گذاری مناسبی که در این زمینه صورت گرفته است، انتظار می‌رود هماهنگی لازم بین برنامة‌ درسی،‌ روش‌های آموزش و سنجش پیشرفت تحصیلی ایجاد شود.»
متن کامل این سرمقاله در فصل‌نامه رشد آموزش زبان، شماره 109، زمستان 1392 منتشر شده است.

تعداد بازدید : ۱,۴۸۲
کد خبر : ۱,۴۵۱

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید