سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۰:۲۹
اثر تنوع گونه‌ها بر پایداری زیستگاه‌ها
مقاله‌ای از رشد زیست‌شناسی

در کتاب زیست‌شناسی سال چهارم دبیرستان به مبحث تنوع گونه‌های گیاهی اشاره شده است. فصل‌نامة رشد آموزش زیست‌شناسی در جدیدترین شمارة خود به‌صورت مشروح به این موضوع پرداخته است.
اباذر اسماعیلی دبیر زیست‌شناسی قم نویسندة مقالة «تنوع گونه‌های گیاهی» است. در بخشی از این مقاله در پاسخ به این سؤال که «چگونه تنوع گونه‌ها، تولیدکنندگی را افزایش می‌دهد؟» آمده است: «وجود تنوع باعث ایجاد دو شانس بزرگ می‌شود، که یکی اثر نمونه‌گیری و دیگری هم‌پوشانی بهتر گونه‌هاست که تنها در تنوع ژنتیک بیشتر در جامعه فراهم می‌شوند. منظور از اثر نمونه‌گیری این است که در تنوع بیشتر احتمال اینکه افرادی با بازده بیشتر وجود داشته باشند بیشتر است. همچنین منظور از هم‌پوشانی بهتر این است که تنوع ژنتیک گونه‌ها در جامعه باعث تنوع ویژگی‌های گونه‌ها می‌شود و از این رو می‌تواند از طریق مکمل بودن برای تأمین نیازهای هم و ایجاد هم‌زیستی بین گونه‌ها، در افزایش تولیدکنندگی در شرایط مختلف مؤثر باشد. دو عامل مذکور یعنی اثر نمونه‌گیری و نیز هم‌پوشانی بهتر گونه‌ها، سبب بهره‌وری بالاتر و کامل‌تری از منابع محدود محیط می‌شوند.
گذشته از این، تجربه‌های میدانی حاکی از آن‌اند که در محیطی با منابع محدود، تنوع گونه‌ای بیشتر، احتمال آسیب‌پذیری جامعة اکوسیستم را از تهدیدات مختلف محیطی کاهش می‌دهد، یا به عبارت دیگر جامعه‌ای با تنوع پایین‌تر در برابر تهدیدات محیطی آسیب‌پذیرتر است. این مطلب به‌عنوان فرضیة تنوع تهدیدپذیری شناخته می‌شود.»
متن کامل این مقاله در فصل‌نامه رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارة 93، زمستان 1392 منتشر شده است.

تعداد بازدید : ۱,۳۱۴
کد خبر : ۱,۴۴۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید