همراهان عزیز رشد جوان؛ برای حل پازل‌های زیر ابتدا از طریق فایل PDF، پازل را دانلود کرده و پس از حل کردن، از آن عکس بگیرید و پاسخ خود را با فرمت jpg از طریق پاسخنامه پایین همین صفحه برای دفتر مجله رشد جوان ارسال کنید.

 

پازل نونوگرام  

  

لطفاً پاسخ پازل شماره ۱ را در پاسخنامه پایین همین صفحه وارد کنید.

مهلت ارسال پاسخ: پایان اسفند ۱۳۹۸
 
 
 

 

 

 

 

پازل نونوگرام   

لطفاً پاسخ پازل شماره 2 را در پاسخنامه پایین همین صفحه وارد کنید.

مهلت ارسال پاسخ: پایان اسفند ۱۳۹۸
 

 

 

 

 

 

 

پازل نونوگرام

لطفاً پاسخ پازل شماره 3 را در پاسخنامه پایین همین صفحه وارد کنید.

مهلت ارسال پاسخ: پایان فروردین ۱۳۹۸

 

بخش اول: پازل نونوگرام

 

پازل نونوگرام یکی از معروفترین پازلهای تکنفره است؛ شاید به این دلیل که قوانین بسیار سادهای دارد. اما کمی که پیش برویم، خواهیم دید که این پازل، با وجود قوانین بسیار ساده، ممکن است کاملاً چالشبرانگیز باشد.

به پازل پایین نگاه کنید و قوانین را بخوانید.

 

برای حل پازل، قرار است تعدادی از خانههای آن را سیاه کنیم. اما این سیاهکردن خانهها چه قانونی دارد؟

تعداد خانههایی که در هر سطر یا ستون سیاهرنگ میشوند، با تعدادی که در سمت چپ سطر یا بالای ستون نوشته شده است برابر است؛ مثلا در پازل بالا که سمت چپ اولین ردیف نوشته شده است 3، یعنی در این ردیف سه خانه سیاه (در کنار هم) داریم.

اینکه در سمت چپ ردیف وسطی، نوشته شده است 2  1، یعنی باید یک خانه بهتنهایی و دو خانه در کنار هم سیاهرنگ شوند.

بهجز این، تنها قانون پازل این است که خانههایی که بهطور مجزا نوشته شدهاند، باید حداقل یک خانه فاصله داشته باشند؛ مثلاً در همان ردیف بالایی که نوشته شده 2   1، بین دو خانه سیاه و یک خانه سیاه، حداقل یک خانه سفید باید فاصله باشد.

به حل پازل نمونه توجه کنید:

 

پازل نونوگرام  
پازل نونوگرام   

بخش دوم: معمّای منطقی

 

در شهر عجیبوغریبی، مردمانی زندگی میکنند که در طول یک روز یا کلاً راست میگویند یا کلاً دروغ میگویند؛ اما روز راستگویی و دروغگویی افراد باهم متفاوت است. مثلاً ممکن است یک شهروند فقط در روزهای دوشنبه دروغ بگوید یا شهروندی دیگر فقط در روزهای سهشنبه و چهارشنبه راست بگوید و... .

 

معمای منطقی

پاسخنامه رشد فکری شماره ۵؛ بهمن ۱۳۹۷

 
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.
لطفاً شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
لطفاً نام شهر خود را وارد کنید.
لطفاً نام مدرسه خود را وارد کنید.
* لطفاً برای نام فایل از حروف لاتین استفاده کنید.
* لطفاً برای نام فایل از حروف لاتین استفاده کنید.
* لطفاً برای نام فایل از حروف لاتین استفاده کنید.


* = ضروری