همراهان عزیز رشد جوان؛ برای حل پازل‌های زیر ابتدا از طریق فایل PDF، پازل را دانلود کرده و پس از حل کردن، از آن عکس بگیرید و پاسخ خود را با فرمت jpg از طریق پاسخنامه پایین همین صفحه برای دفتر مجله رشد جوان ارسال کنید.

 

پازل 1..رشد جوان 4  

  

لطفاً پاسخ پازل شماره ۱ را در پاسخنامه پایین همین صفحه وارد کنید.

مهلت ارسال پاسخ: پایان اسفند 1397
 
 
 

 

 

 

 

پازل 2..رشد جوان 4  

لطفاً پاسخ پازل شماره 2 را در پاسخنامه پایین همین صفحه وارد کنید.

مهلت ارسال پاسخ: پایان اسفند 1397
 

 

 

 

 

 

 

پازل 3..رشد جوان 4

لطفاً پاسخ پازل شماره 3 را در پاسخنامه پایین همین صفحه وارد کنید.

مهلت ارسال پاسخ: پایان اسفند 1397 

 

بخش اول: پازل

 

قوانین حل این پازل از این قرارند:

• پازل از تعدادی جعبه تشکیل شده است که با خطوط پررنگ شدهاند. این جعبهها هریک بین یک تا پنج خانه دارد.

• در جعبهای که یک خانه دارد عدد 1 قرار میگیرد؛ در جعبهای که دو خانه دارد، اعداد 1 و 2 قرار میگیرند و... .

• خانههایی که در مجاورت یکدیگر هستند (بهطور افقی، عمودی و مورب) نباید شماره یکسانی داشته باشند.

این هم یک نمونه پازل و راهحل آن:

 

بخش اول: پازل

 

بخش دوم: منظومه فراخورشیدی

 

در یک منظومه فراخورشیدی، دو سیاره وجود دارد با نامهای اُرون و سِت. ساکنان ارون، ارونی نامیده میشوند و ساکنان ست، ستی.

ساکنان این دو سیاره میتوانند به سیارههای یکدیگر سفر کنند؛ اما نکته عجیب این است که ساکنان هر سیاره وقتی به سیاره دیگر میروند پریشان میشوند و همه باورهایشان آشفته میشود. البته وقتی به سیاره خودشان برمیگردند این مشکل حل میشود. به بیان دیگر، هریک از ساکنان این دو سیاره در سیاره خودشان گزارههای راست را بیان میکنند و در سیاره همسایه گزارههای دروغ میگویند.

بیایید باهم به یک معما درمورد ساکنان این دو سیاره فکر کنیم:

تاک میگوید من حالا در سِت، اما اهل اُرون هستم. بهنظر شما تاک در کدام سیاره است؟

اگر تاک اهل ارون باشد، پس هروقت در سِت باشد باور نادرست دارد (دروغ میگوید). پس گزاره بالا نمیتواند درست باشد و تاک اهل سِت است؛ اما چون امروز در سیاره ارون است، باور نادرستی دارد و گزاره برعکس را بیان میکند.

 

 

 

منظومه فراخورشیدی   

لطفاً پاسخ معمای شماره 4 را در پاسخنامه پایین همین صفحه وارد کنید.

مهلت ارسال پاسخ: پایان اسفند 1397
 
 
 

 

 

 

منظومه فراخورشیدی

لطفاً پاسخ معمای شماره 5 را در پاسخنامه پایین همین صفحه وارد کنید.

مهلت ارسال پاسخ: پایان اسفند 1397

 
 

 

 

 
منظومه فراخورشیدی

لطفاً پاسخ معمای شماره 6 را در پاسخنامه پایین همین صفحه وارد کنید.

مهلت ارسال پاسخ: پایان اسفند 1397

پاسخنامه رشد فکری شماره ۴؛ دی ۱۳۹۷

 
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.
لطفاً شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
لطفاً نام شهر خود را وارد کنید.
لطفاً نام مدرسه خود را وارد کنید.
* لطفاً برای نام فایل از حروف لاتین استفاده کنید.
* لطفاً برای نام فایل از حروف لاتین استفاده کنید.
* لطفاً برای نام فایل از حروف لاتین استفاده کنید.


* = ضروری