شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳:۵۳

نمایش شماره

شاخه‌های زیر پا/ علی‌اصغر جعفریان

افسردگی یک انتخاب است/ زهره زاهدی

تأثیرگذاری در نگاه اول/ سولماز فروتن

احوا‌ل‌پرسی خودمانی/ سعید بی‌نیاز

چهارده دریچه‌ای که باید بسته شوند/ افسون بدر

مدیریت فشار/ سمیرا رنج‌بردار

شرط پروانه شدن/ حسین امینی‌پویا

مسئله‌ات را حل کن!/ صابر قدیمی

خانه دوست کجاست؟/ علیرضا متولی

دین و ستایش سرگرمی/ رقیه گلزاری

درخت‌های حیرت‌آور/ مهدی فرج الهی

دانش ندانستن/ دکتر محمدرضا سنگری

سکوی قهرمانی (رحیم علی‌آبادی، تراشکاری که قهرمان کشتی شد)/ مهدی زارعی

چه عواملی موجب خطر برای ما می‌شوند؟/ دکتر نادر منصورکیایی

کبک‌های شاهد (حکایتی از کشکول شیخ بهایی)/ حبیب یوسف‌زاده

عنوان
نویسنده

علی‌اصغر جعفریان
سعید بی‌نیاز
سمیرا رنج‌بردار
حسین امینی پویا
صابر قدیمی
علیرضا متولی
رقیه گلزاری
مهدی فرج‌الهی
دکتر محمدرضا سنگری
مهدی زارعی
حبیب یوسف‌زاده