جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۱:۱۳

مشخصات پدیدآورنده

علی اکبر

بهمنی‌ زاده

فوق لیسانس

زمین شناسی ژئوفیزیک

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش علوم زمین