مشخصات پدیدآورنده

نصراله

دادار

لیسانس

تعلیم و تربیت

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای

اطلاعات بیشتر

ـ تجارب مدیران، آموزش‌وپرورش شهر تهران ـ زندگینامه داوود نصیری، کمیته ملی المپیک ـ راز و رمز موفقیت در بورس، فرهنگ صبا ـ صدها مصاحبه و میزگرد گزارش علمی و آموزشی ـ مطالعه و تحقیق پیرامون زیارتگاه‌های ایران ، پژوهش

برندة جشنواره کتاب کودک و نوجوان در سال 1378

ـ عضو سرویس علمی آموزشی کیهان علمی ـ سردبیر خبرنامة کنفرانس مهندسی برق ایران ـ خبرنگار و روزنامه‌نگار در روزنامه‌های کیهان، جام‌جم ـ مشاور مدیرکل دفتر انتشارات کمک‌آموزشی ـ گزارش‌گر رشد جوان و نوجوان در سال‌های 1374 تا 1378 ـ گزارش‌گر نشریه پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری