دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۹:۰۷

مشخصات پدیدآورنده

محسن

جعفرآبادی

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش فنی و حرفه‌ای

اطلاعات بیشتر

ـ نگاهی به کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و ارزش‌های مطرح شده در آن، مقاله ـ آموزش زبان‌های خارجی غیرانگلیسی برای دانش‌آموزان، مقاله (گروهی) ـ طرح اجرای فعالیت‌های پرورشی در دوره انتقال، مقاله (گروهی) ـ دستورالعمل شبکه رشد، مقاله (گروهی) ـ سند ملی آموزش‌وپرورش کشور مراکش، کار گروهی ـ چکیده‌ای از طرح ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ـ تأسیسات آب و فاضلاب، کتاب درسی تألیف گروهی ـ گزارش سفر به ژاپن و تایلند، کار گروهی ـ طرح تأسیس مدارس تجربی، کار گروهی ـ بررسی وضعیت میز و نیمکت مدارس از نظر سلامتی دانش‌آموزان، مقاله ـ بالغ بر 10 مطلب چاپ شده در مجلات رشد ـ همکاری در چند طرح پژوهشی

ـ کسب 2 بار عنوان کارمند نمونه ملی در جشنواره شهید رجایی که در یک نوبت توسط معاون ریاست جمهوری تقدیر به عمل آمد. ـ برگزیده جشنواره خاتم و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور ـ تقدیر در هفته پژوهش به علت مقاله برگزیده توسط ریاست سازمان پژوهش ـ پنج مورد تقدیر توسط وزرای آموزش‌وپرورش ـ تقدیر از فعالیت‌های دفتر توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری ـ تقدیرنامه‌های متعدد از معاونین وزیر و افراد دیگر

ـ ریاست منطقه چهارده تهران ـ مدیر کل دفتر آموزش حرفه‌ای ـ مدیر کل دفتر آموزش متوسطه و پیش‌دانشگاهی ـ مشاور ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ـ مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش ـ تدریس و برخی مسئولیت‌های دیگر ـ عضو شورای برنامه‌ریزی مجله رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای