چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۳۰
شماره مدرکعنواننویسندهتصویر
۰۰۹۶۶۰۱۶۰۰۹۷۸ در تمنای یادگیری؛ جلوه‌هایی از زندگی و اندیشه‌های تربیتی محمدرضا سرکارآرانی محمد ناصری؛ زیر نظر سید محسن گلدانساز؛ تدوین [و گردآوری] محمد دشتی، علی اصغر محمدی، فریبرز بیات روی جلد کتاب در تمنای یادگیری