پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۶:۳۸

محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی: کتاب‌های کمک درسی؛ کمک‌کنندگان یا اخلال‌گران آموزش

(۲۶ دی ۱۳۹۶ آذر ۱۳۹۶، شبکه خبر)

 

 

 

محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی: نظارت بر محتوای کتاب‌های کمک درسی؛ الزامات و نیازها

(۱۲ آذر ۱۳۹۶، شبکه خبر)

 

 

 

 

 

محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی: استانداردهای کتاب‌های کمک‌درسی مناسب برای دانش‌آموزان

(۱۲ آذر ۱۳۹۶، شبکه خبر)

 
 

 

 

 

 

 

 

استانداردهای کتب کمک درسی مناسب برای دانش‌آموزان
۳۸۸ مرتبه مشاهده شده ۷۳۵ روز ۲۱ ساعت ۲ دقیقه ۳۲ ثانیه قبل ۱۲,۰۱۸.۶ کیلوبایت
نظارت بر محتوای کتاب‌های کمک درسی؛ الزامات و نیازها
۴۵۱ مرتبه مشاهده شده ۷۳۵ روز ۲۱ ساعت ۲۲ دقیقه ۴۵ ثانیه قبل ۲۲,۹۸۴.۶ کیلوبایت
کتاب‌های کمک درسی؛ کمک کنندگان یا اخلال‌گران آموزش
۳۱۰ مرتبه مشاهده شده ۷۳۶ روز ۱۷ ساعت ۴۲ دقیقه ۱۶ ثانیه قبل ۲۷,۳۸۸.۱ کیلوبایت