دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۱۹

معرفی کتاب

راهبردها و روش‌های سلبی در آموزش

راهبرد ها و روش های سلبی در آموزش

عبدالعظیم کریمی

تلاوت

1396

 
دکتر عبدالعظیم کریمی معمولاً در گفته‌ها و نوشته‌هایش بر نایادگیری و روش‌های سلبی تأکید می‌کند. در این راستا به این نکته اشاره می‌‌کند: «نخستین اصل در آموزش این است که هیچ چیز قابل آموزش نیست». شنیدن اینگونه سخنان برای ما معلمان شگفت‌انگیز و درعین حال وجدآور است. جان کلام این است که یادگیری واقعی آن نیست که ما به دانش‌آموزان یاد میدهیم یا تصور می‌کنیم یاد می‌دهیم، بلکه آن است که خود دانش‌آموزان یاد می‌گیرند. دانه‌هایی که ما می‌ریزیم و دانش‌آموز مورچه‌وار در انبار ذهن خود ذخیره می‌کند تا در روز آزمون پایانی تحویل دهد، آورده‌ای ندارد و چیزی به وجود او نمی‌افزاید، بلکه او تنها وقتی یاد می‌گیرد که زنبوروار بر گرد گل‌های گوناگون بچرخد، توشه‌های خود را بردارد و از آن خود کند و شهد آن را به ما عرضه کند.
شنیدن این سخنان جالب است، اما همان وقت که به وجد می‌آییم، این پرسش برای ما مطرح می‌شود که چگونه میتوانیم چنین شرایطی را برای دانش‌آموز خود فراهم کنیم؟ کتاب راهبردها و روش‌های سلبی در آموزش با عنوان فرعی چگونه تدریس و تبلیغ نکنیم، در پاسخ به این پرسش همیشگی معلمان تألیف شده است و میتواند راه‌گشای معلمانی باشد که می‌خواهند قدم در راه کم رهروی نایادگیری بگذارند.
این کتاب را اولین بار انتشارات تلاوت در پاییز ۱۳۹۶ چاپ کرده است.