دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۴۶

معرفی کتاب

پسر دیرآموز من

معرفی کتاب: پسر دیرآموز من

مهوش کیان ارثی

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

1396


مادر یک جوان دیرآموز در تلاش است با بازگویی خاطرات سال‌های کودکی و نوجوانی فرزندش (پویا)، تجربه‌های خود را با مخاطبانی که با چنین افرادی سروکار دارند به اشتراک بگذارد. کتاب پسر دیرآموز من ثمره این تلاش است که در قالب روایت تجربه‌هایی از فعالیت برای رشد و پیشرفت یک کودک دیرآموز و رساندن او به یک زندگی با حداقل وابستگی به اطرافیانش، به مخاطب عرضه می‌شود.
نویسنده که در مسیر این تلاش‌ها نتیجه گرفته است که فعالیت‌های والدین فرزند دیرآموز برای رسیدن به مقصود به تنهایی کافی نیست و همراهی بخش‌های دیگری از جامعه را می‌طلبد، قسمت‌های مهمی از کتاب را به چگونگی رویارویی فرزندش با محیط مدرسه اختصاص داده است. این بخش بی‌شک برای اولیای مدرسه و والدینی که فرزندان دیرآموز دارند، مفید است.
این مواجهه از زمانی آغاز می‌شود که والدین پویا هنوز از مشکل او تصور روشنی ندارند (زمانی  که او به کلاس اول دبستان می‌رود). در این میان، صبوری و وجدان کاری معلم به یاری آموزش کودک میآید و همراهی مدیر مدرسه در سال‌های بعد، او را در آموختن برخی درس‌های پایه‌های بالاتر یاری می‌کند.
کتاب با تجربه حضور پویا در مدرسه‌های استثنائی و دبیرستان‌های عادی همراه می‌شود تا تصویر کامل‌تری از روند رشد و پرورش یک فرد دیرآموز در رویارویی با نظام‌های آموزشی و پرورشی و نگاه‌های متفاوت و گاه متضاد دست‌اندرکاران آموزش‌وپرورش پیش روی مخاطب قرار دهد.