سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۴۲

معرفی کتاب

خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

پیتر سنگه و همکاران

لیلی محمدحسین

منظومه خرد


این کتاب حاصل همکاری پیترسنگه، متفکر حوزه مدیریت و نویسنده کتاب پنج فرمان، با مجموعه‌‌ای از فعالان عرصه آموزش و اندیشمندان تغییرات سازمانی است. سنگه در این کتاب، با ذکر مثال‌های عینی، نشان می‌دهد مدرسه‌ها چگونه با استفاده از ابزار، تکنیک‌ها و منابع می‌توانند رشد و تغییر کنند و خود را با تغییرات و چالش‌های دنیای امروز تطبیق دهند.