دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۴۸

معرفی کتاب

جغرافیای شهری ایران

جغرافیای شهری ایران

دکتر پروانه شاه‌حسینی

انتشارات سمت

1396


هدف کتاب حاضر، شناخت جغرافیای شهری ایران بر پایه نظریه روابط انسان و محیط است. لذا کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که چه عوامل و موانعی بر توسعه شهری و فضاهای شهری شهرهای ایران تأثیرگذار بوده‌اند؟ در این کتاب نخست ریشه‌های تاریخی شهرنشینی، سپس ویژگی‌های شهر و شهرنشینی، ساخت شهر، جایگاه شهر و جغرافیای کلان‌شهرها و در نهایت، مسائل شهرهای ایران بررسی شده است. مؤلف در تجزیه و تحلیل مشکلات شهری، علاوه بر عوامل طبیعی به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز توجه داشته است. کتاب جغرافیای شهری ایران توسط دکتر پروانه شاه‌حسینی (عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت)، تألیف و در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات سمت در ۱۳۲ صفحه منتشر شده است. عناوین فصل‌های کتاب به ترتیب زیر است:
فصل اول: تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران
فصل دوم: ویژگی‌های شهرهای ایران
فصل سوم: ساخت شهر در ایران
فصل چهارم: جایگاه شهر در ایران
فصل پنجم: جغرافیای کلان‌شهرهای ایران
فصل ششم: مسائل شهری در ایران