پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۰۹

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ـ مجلات رشد

 

نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ۲۶۶

صندوق پستی: ۶۵۶۸ - ۱۵۸۷۵

نمابر: ۸۸۳۰۱۴۷۸

نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق پستی: ۴۹۷۹ - ۱۱۱۵۵

نشانی مرکز بررسی آثار دانش‌آموزان: تهران، صندوق پستی: ۶۵۶۷ - ۱۵۸۷۵

 

 

contactus   
contactroshdmags  

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴