یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۰۱

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ـ مجلات رشد

 

نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ۲۶۶

صندوق پستی: ۶۵۶۸ - ۱۵۸۷۵

نمابر: ۸۸۳۰۱۴۷۸

نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق پستی: ۴۹۷۹ - ۱۱۱۵۵

نشانی مرکز بررسی آثار دانش‌آموزان: تهران، صندوق پستی: ۶۵۶۷ - ۱۵۸۷۵

 

 

  نام مجله  تلفن   پست الکترونیک
رشد کودک  ۸۸۳۰۵۷۷۲   koodak@roshdmag.ir
رشد نوآموز  ۸۸۴۹۰۲۳۱  noamooz@roshdmag.ir
رشد دانش‌ آموز ۸۸۸۴۹۰۹۵
 daneshamooz@roshdmag.ir
رشد نوجوان   ۸۸۸۴۹۰۹۷  nojavan@roshdmag.ir
رشد جوان
 ۸۸۸۴۹۰۹۶    javan@roshdmag.ir
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه اول

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷۵

borhanmotevaseteh1@roshdmag.ir

رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۴۴۵
 borhanmotevaseteh2@roshdmag.ir

 

   نام مجله   تلفن    پست الکترونیک
رشد معلم  ۸۸۴۹۰۲۳۲  moallem@roshdmag.ir
رشد آموزش ابتدایی  ۸۸۸۳۹۱۷۸  ebtedayi@roshdmag.ir
رشد تکنولوژی آموزشی  ۸۸۸۴۹۰۹۸  technology@roshdmag.ir
رشد مدرسه فردا

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷۰
 farda@roshdmag.ir

 

    نام مجله    تلفن   پست الکترونیک
رشد آموزش علوم اجتماعی

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۴۳۳
 ejtemaie@roshdmag.ir
رشد آموزش فنی‌ و حرفه‌ ای و کاردانش

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷۴
faniherfeievakarodanesh@roshdmag.ir
رشد آموزش تربیت ‌بدنی

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷۴
 tarbiyatbadani@roshdmag.ir
 رشد آموزش جغرافیا

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷۴
 geography@roshdmag.ir
 رشد آموزش شیمی

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷۴
 shimi@roshdmag.ir
 رشدآموزش زبان و ادب فارسی

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷۴
 adabiyatfarsi@roshdmag.ir
رشد آموزش تاریخ

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی۲۳۷
 tarikh@roshdmag.ir
رشد آموزش مشاور مدرسه

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷۴
 moshaveremadrese@roshdmag.ir
رشد آموزش پیش‌دبستانی

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷۴
 pishdabestani@roshdmag.ir
رشد آموزش فیزیک

۸۸۳۰۵۸۶۲

داخلی 271
 physics@roshdmag.ir
رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷۷
 maarefeslami@roshdmag.ir
رشد آموزش ریاضی

۸۸۸۳۱۱۶۱

داخلی ۳۷5
 riyazi@roshdmag.ir
  رشد آموزش زيست‌ شناسی  ۸۸۸۶۷۳۰۸
 zistshenasi@roshdmag.ir
 رشد آموزش زبان‌ های خارجی  ۸۸۳۰۵۸۶۲
   fltmagazine@roshdmag.ir 
 رشدآموزش هنر  ۸۸۸27913
 honar@roshdmag.ir
رشد آموزش مدیریت مدرسه  ۸۸۴۹۰۲۳۲  modiriat@roshdmag.ir
رشد جوانه  ۸۸۸۳۹۱۶۶  javaneh@roshdmag.ir

 

      تلفن   پست الکترونیک
مدیرمسئول نشریات رشد  _ _
 mohammadnaseri@roshdmag.ir
سامان‌ دهی منابع آموزشی و تربیتی   _ _  samanketab@roshdmag.ir
اشتراک مجلات رشد  ۸۸۸۶۷۳۰۸