عکس رهبر جدید

ستون فقرات یک کسب‌وکار موفق؛ اول جا بنداز بعد راه بنداز

 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
  فایلهای مرتبط
ستون فقرات یک کسب‌وکار موفق؛ اول جا بنداز بعد راه بنداز
قسمت دوم

کسبوکار من

در محله ما چند تا آرایشگر هستند، اما آقا رضا بیشتر از بقیه مشتری دارد. متأسفانه آقا بهنام به خاطر درآمد پایین مجبور شد آرایشگاهش را تعطیل کند. همین اتفاق برای رفیقم سینا هم افتاد. بنده خدا پدرش برای شروع کسبوکار مقدار قابلتوجهی سرمایه اولیه به او داد داد، ولی متأسفانه بعد از یک سال سینا هم تعطیل کرد.

 

همیشه به این فکر میکنم که رمز موفقیت آقا رضا در کسبوکارش چیست؟ بهخصوص به خاطر اینکه بهزودی درس من هم در هنرستان تمام میشود و میخواهم کسبوکار خودم را راه بیندازم. ولی میترسم با سرنوشت آقا بهنام مواجه شوم. یا بهجای سود، ضرر بدهم و شرمنده خودم و خانواده شوم. دوست دارم کسبوکاری را که راه میاندازم، همه دوست داشته باشند. دلم میخواهد در صنف خودم شاخص و مورد قبول بقیه باشم.

پس قبل از اینکه کسبوکارم را شروع کنم، میخواهم اطلاعات دقیقی درباره موفقیت، مدیریت و رهبری در کسبوکار و داشته باشم. حالا در این شماره از مجله و در شمارههای بعد، این اطلاعات را با شما خواننده عزیز به اشتراک میگذارم

 

فرصتشناسی

اگر به نمونههای موفق شروع کسبوکار یا حتی کارآفرینی نگاه کنید، میبینید راز موفقیت آنها مدیریت درست و گرفتن تصمیمهای درست در زمانهای مناسب بوده است.

 

شناخت دقیق کسبوکار

صاحبان کسبوکارهای موفق میدانند چه میکنند. شاید ساده به نظر برسد، اما آگاهی از جایی که در آن ایستادهاید، بسیار مهم است. باید جایگاه کسبوکار خود را بین سایر کسبوکارها و بین رقبای خود خوب بشناسید و با توجه به این جایگاه قدم بردارید. مشتریان خود را بشناسید و آمار بهترین تأمینکنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمت خود را داشته باشید.

همچنین، باید ببینید نوآوری و فناوری شما چه نقشی دارد و استفاده از فناوری چقدر در کار شما تأثیر میگذارد.

 

باور به خودتان و کارتان

شاید شبیه این جمله را در سخنرانیهای انگیزشی زیاد شنیده باشید! این جمله تکراری است، اما همیشه باید در نظر داشته باشید که اگر با تمام وجود به کاری که میکنید ایمان نداشته باشید و با شک و تردید و تزلزل آغاز کنید، موفق نمیشوید. کاری که میکنید باید در شما اشتیاق برانگیزد. فقط در این صورت است که خسته نمیشوید و بر مشکلات غلبه میکنید.

 

یادگیری اصول مدیریت کسبوکار

این یک اصل بسیار مهم و انکارناپذیر برای راهاندازی کسبوکار است. بدون دانش کافی درباره تجارت، حسابداری، امور مالی، مدیریت، تولید و بازاریابی، نمیتوانید برای شروع کسبوکار تصمیم بگیرید. بهترین ایدههای شما هم بدون تسلط به این مفاهیم به نتیجه مطلوب نمیرسند. یک مدیر هم باید فروشنده خوبی باشد و هم باید بتواند خوب تصمیم بگیرد.

 

سازماندهی قبل از شروع

یکی از مشکلات مهم شرکتهای نوآور این است که اول شروع میکنند به کارکردن و بعد ساختار سازمان را مشخص میکنند. جمعآوری منابع، افراد مناسب و سپردن کار خاص به متخصص و تعیین معیارهای خاص یعنی سازماندهی و این باید قبل از شروع کار انجام شود.

 

داشتن ارتباطهای روشن

مدیریت یعنی گرفتن نتیجه از کار دیگران. وظیفه شما این است که کار هرکسی را برای خود روشن کنید و همان را از او انتظار داشته باشید. ارتباط افراد یا هر بخش را با هم و با خودتان شفاف کنید. تیمی که تازه شروع به کارکرده است یا در حال پیشرفت است، کاملاً آگاه نیست که باید چه کند.

 

اولویتگذاری با برنامهریزی

مهارت مهم مدیر این است که بتواند همهچیز را از قبل روی کاغذ بیاورد و به این فکر کند که چهکاری باید انجام شود. او باید بتواند برنامه دقیق خود را به دیگران انتقال بدهد. بهجای اینکه اول بر انجامشدن کارها تأکید کنید، برنامه انجام کار را روشن کنید. بخش مهمی از آینده کسبوکار به برنامهریزی بستگی دارد. برنامهریزی راهبردی داشته باشید. معمولاً ۲۰ درصد از هزینهها را باید برای این کار در نظر بگیرید.

 

گرفتن بازخورد

اینکه چه اتفاقاتی در کسبوکارتان در حال وقوع است، خیلی مهمتر از میزان سوددهی شماست. چرا؟ چون نبود روابط شفاف و شنیدن اعتراضات خاموش  در درازمدت (در برخی کسبوکارها در کوتاهمدت) باعث افت شدید فروش و در نتیجه کاهش سوددهی کسبوکار خواهد بود. باید آمادگی شنیدن بازخوردهای هرچند منفی را نیز داشته باشید، چرا که تنها راه موفقیت و پیشرفت کسبوکارتان، شنیدن اعتراضها و پیشنهادها قبل از دیرشدن و رسیدن کارد به استخوان است.

۲۹
کلیدواژه: رشد هنرجو، رهبری کسب‌ و کار، ستون فقرات یک کسب‌ و کار موفق، اول جا بنداز بعد راه بنداز، الهام اخلاقی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید