عکس رهبر جدید

خانه‌ای از جنس نور، صدا و تصویر

 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
  فایلهای مرتبط
خانه‌ای از جنس نور، صدا و تصویر
فیلم آموزشی با تنوع اجرایی و قالب‌های متعدد آن، رسانه‌ای گویا و اثربخش برای ایجاد فرصت‌های یادگیری است و در صورت مدیریت آموزشیِ صحیح می‌تواند، ضمن تقویت آموزه‌های مدنظر، به بروز و ظهور توانمندی‌ها و استعدادهای جامعه معلمان نیز بینجامد. در روند برگزاری پنجاه‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، ۱۹ دوره است که میزبان فیلم‌هایی علمی، آموزشی و تربیتی از معلمان فیلم‌ساز هستیم که در قالب‌های متعدد توانسته‌اند به کلاس‌های درس و محیط‌های آموزشی راه پیدا کنند و ضمن تکمیل بسته‌های آموزشی مدرسه، یاری‌رسان معلم کلاس باشد. به‌منظور اثربخشی مضاعف این هنر هفتم و به‌کارگیری ظرفیت‌های آن در راستای تعمیق و تحکیم آموزه‌های درسی و تربیتی در مدرسه‌ها، دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در راستای برنامه‌ها و فعالیت‌های باشگاه معلمان فیلم‌ساز که از پاییز سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرده است، در تابستان ۱۴۰۱ و در آستانه برگزاری پنجاه‌ودومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد طرح تازه‌ای را در شورای برنامه‌ریزی دفتر انتشارت و فناوری آموزشی مطرح و ارائه کرد. این طرح که تحت عنوان «خانه فیلم رشد» ارائه شده بود، با اهداف متفاوتی از جمله برگزاری جلسات نمایش، نقد و بررسی گزیده آثار برتر جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، تأیید شد و در دستور کار قرار گرفت تا بیش‌ازپیش زمینه‌های شناسایی و ترغیب معلمان هنرمند را به تولید فیلم‌های فاخر و ارزشمند علمی، آموزشی و تربیتی فراهم آورد.

مستندات طرح «خانه فیلم رشد»

اساس و بنای طرح ایجاد «خانه فیلم رشد» سند تحول بنیادین وزارت آموزشوپرورش است. در فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در بخش هدفهای عملیاتی و راهکارها آمده است: پرورش تربیتیافتگانی که با قدرشناسی و درک زیباشناسانه آفرینش الهی و مصنوعات هنرمندانه بشری، درک مفاهیم فرهنگی و میانفرهنگی و بهرهگیری از قدرت تخیل، توانمندیهای لازم را در خلق آثار فرهنگی و هنری به دست میآورند و برای حفظ و تعالی میراث فرهنگی، تمدنی و هنری در سطح ملی و جهانی بر اساس نظام معیار اسلامی میکوشند.

همچنین، از جمله گزارههای ارزشی و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش که در این طرح مدنظر بودهاند، میتوان به این موارد استناد کرد:

ـ فرایند تعلیموتربیت در تمام ساحتها شامل تعلیموتربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تعلیموتربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیموتربیت زیستی و بدنی، تعلیموتربیت زیباشناختی و هنری، تعلیموتربیت اقتصادی و حرفهای، تعلیموتربیت علمی و فناورانه، منطبق بر نظام و معیار اسلامی (مبانی و ارزشهای برگرفته از قرآن کریم، سنت حضرات معصومین علیهمالسلام)، و عقل که تعلیموتربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در آن محوریت دارد (فصل دوم، گزاره 4).

ـ روحیه کارآفرینی، کسب شایستگیهای عام حرفهای و مهارتی و هنریِ زمینهساز کار مولد (فصل دوم، گزاره 24).

ـ ایجاد تنوع در فرصتهای تربیتی در مراکز آموزشی و تربیتی برای پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان (راهکار ۱- ۱۶).

ـ تقویت شایستگیهای حرفهای و اعتقادی مدیران و معلمان و فراهمآوردن سازوکارهای اجرایی مشارکت فعال و مؤثر ایشان در برنامههای تربیتی و فعالیتهای پرورشی مدارس (راهکار 6- 8).

 

اهداف

از جمله اهداف مورد تأکید در راهاندازی خانه فیلم رشد میتوان این موارد را برشمرد:

ـ ارتقای سطح سواد رسانهای معلمان و دانشجومعلمان فیلمساز؛

ـ ایجاد تعامل بیشتر و قویتر بین معلمان و دانشجومعلمان فیلمساز و کارشناسان آموزشی؛

ـ افزایش سطح هدفمندی فعالیتها و تولیدات معلمان فیلمساز متناسب با نیازهای آموزشی و پرورشی دانشآموزان؛

ـ امیدبخشی و ترغیب و تشویق هرچه بیشتر معلمان و دانشجومعلمان فیلمساز؛

ـ ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و رشد استعدادها و خلاقیتهای هنری معلمان و دانشجومعلمان فیلمساز؛

ـ تقویت زمینههای مشارکت گروهی معلمان و دانشجومعلمان فیلمساز با یکدیگر و دیگر فیلمسازان حرفهای؛

ـ غنیبخشی آثار معلمان و دانشجومعلمان فیلمساز در جشنواره فیلم رشد؛

 

مخاطبان

اگرچه طرح «خانه فیلم رشد» در دبیرخانه باشگاه معلمان فیلمساز تهیه و تدوین شده است، اما جامعه مخاطبان آن فقط معلمان هنرمند فیلمساز را شامل نمیشود. خانه فیلم رشد خانهای است از جنس نور، صدا و تصویر تا در ضیافتهای ساده و صمیمیاش میزبان لحظههای خوش و پر از اشتیاق ذهنهای خلاق و زیبااندیش همه هنرمندان و علاقهمندان عرصه فیلم و آموزش باشد. جلسات خانه فیلم رشد نهتنها در شهر تهران، بلکه در تمام نقاط کشور و حتی مدرسهها و هنرستانهای دوره دوم متوسطه بنا خواهند شد تا جامعهای وسیع از مخاطبان را در بر بگیرد؛ از جمله: معلمان فیلمساز؛ دانشجومعلمان فیلمساز؛ دانشآموزان فیلمساز دورههای متوسطه دوم نظری، کاردانش و هنرستان؛ کارشناسان و مؤلفان کتابهای درسی؛ کارشناسان اداره کل و مناطق آموزشوپرورش؛ سایر علاقهمندان.

 

موضوعات نشستهای خانه فیلم رشد در نیمه دوم سال 1401

1. خواندن فیلم آموزشی

2. نقد زیباشناسانه در فیلم آموزشی

3. روشهای نقد فیلم آموزشی داستانی

4. روشهای نقد فیلم آموزشی مستند

5. روشهای نقد فیلم آموزشی پویانمایی

6. طراحی آموزشی برای فیلم آموزشی

7. نظریههای یادگیری در فیلم آموزشی

8. کاربرد فیلم آموزشی در کلاس

9. علم بیان و درام در فیلم آموزشی

10. کنشگری اجتماعی و مهارت زندگی در فیلم آموزشی

11. تجربه و کشف در فیلم آموزشی

12. سایبردراما (نمایش رایانهای) و رسانههای جدید در توسعه فیلم آموزشی

 

آیین افتتاحیه خانه فیلم رشد

بهمنظور عملیاتیکردن طرح «خانه فیلم رشد» و آغاز فعالیتهای رسمی دبیرخانه پنجاهودومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم رشد، آیین افتتاحیه این خانه صبح روز چهارشنبه 9/6/1401 از ساعت 10 تا 12 در سالن شماره 2 سینما فلسطین برگزار شد.

در این آیین که با حضور تنی چند از مسئولان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، معلمان و دانشجومعلمان فیلمساز شهر تهران، شهرستانهای تهران، دانشآموزان شهر تهران و تعدادی از علاقهمندان عرصه فیلمسازی برگزار شد، چند فیلم ایرانی و خارجی از میان صدها فیلم برگزیده جشنواره بینالمللی فیلم رشد به نمایش درآمدند.

در آغاز این نشست، پس از قرائت آیاتی چند از قرآن کریم، رئیس گروه برنامهریزی جشنواره بینالمللی فیلم رشد و دبیر باشگاه معلمان فیلمساز، ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به مهمانان حاضر در برنامه، از اهداف راهاندازی خانه فیلم رشد سخن گفت و آن را یکی از برنامهها و فعالیتهای جدید دبیرخانه فیلم رشد در آستانه برگزاری پنجاهودومین جشنواره بینالمللی فیلم رشد برشمرد. وی اذعان کرد، در صورت حضور فعال معلمان و غیرمعلمان فیلمساز در برنامههای خانه فیلم رشد و استقبال آنان، این جلسات بهصورت مستمر و منظم در طول سال برگزار خواهند شد و در هر نشست تعدادی از آثار برگزیده دورههای جشنواره برای علاقهمندان به نمایش در خواهند آمد.

در قسمت دیگری از این مراسم، وحید گلستان، رئیس گروه توسعه رسانههای دیداری و شنیداری، در خصوص روشهای طراحی آموزشی برای فیلمهای آموزشی، نکاتی را برای مدعوین تبیین کرد و از فیلمهای آموزشی بهعنوان رسانهای کاربردی نام برد که بیان خود را از سینما و علوم تربیتی متأثر میدانند. وی از طراحی آموزشی بهعنوان حلقه مفقوده جشنواره بینالمللی فیلم رشد نام برد و ابراز امیدواری کرد که با راهاندازی خانه فیلم رشد، شاید بتوان در این مسیر قدمهای مثبت و سودمندی برداشت.

مدعوین نخستین جلسه خانه فیلم رشد، پس از خاتمه آیین افتتاحیه، مهمان سینما فلسطین بودند و به تماشای فیلم سینمایی «ابلق» به کارگردانی نرگس آبیار نشستند.

معلمان، دانشجومعلمان، دانشآموزان و سایر علاقهمندانی که به حضور در جلسات خانه فیلم رشد تمایل دارند، میتوانند به این نشانی http://filmclub.roshd.ir/filmhome مراجعه کنند و برای دریافت دعوتنامه جلسات بعدی ثبتنام کنند. لازم به ذکر است، این جلسات در حال حاضر بهصورت حضوری و مکان آنها سینما فلسطین واقع در میدان فلسطین تهران یا در محل دبیرخانه باشگاه معلمان فیلمساز است، اما در صورت استقبال معلمان، دانشآموزان و سایر علاقهمندان به هنر فیلمسازی، بهزودی تمهیدات و مقدمات لازم برای گسترش آن در نقاط دیگر کشور نیز فراهم خواهد شد. انشاءالله.

۱۷
کلیدواژه: رشد مدرسه فردا، آموزش، خانه‌ای از جنس نور، صدا و تصویر، روح‌الله مالمیر
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید