عکس رهبر جدید

«چوب» در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم!

 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
  فایلهای مرتبط
«چوب» در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم!
علم بهتر است یا ثروت؟ این سؤال اساسی و مهمی است که اکثر شما دانش‌آموزان در دوران تحصیل با آن روبه‌رو می‌شوید. به نظر شما بهترین جواب به این سؤال چیست؟ علم یا ثروت؟

به نظر و تجربه من، بهترین و در عین حال سادهترین پاسخ به این پرسش، «علمِ ثروتساز» است. علم ثروتساز علم و دانشی است که به نیازهای مردم و جامعه پاسخ میدهد و مشکلات آنها را حل میکند. اما علم چطور از لابهلای کتابها در کف جامعه حضور پیدا میکند و باعث پیشرفت میشود؟

بله! با تبدیلشدن به «مهارت».

هر یک از شما زمانی که دانش را از درون کتابهایش میآموزد و آن را در زندگی روزمره خود به کار میگیرد، در واقع علم را در قالب مهارت فردی به اجرا در میآورد و با تکرار آن و اندوختن تجربه، در انجام آن ماهرتر میشود. اگر کمی به محیط زندگیمان دقت کنیم، میبینیم تمام افراد جامعه از این قاعده پیروی میکنند. یک نفر مهارت خیاطی دارد، دیگری مهارت تعمیر خودرو، آن یکی با مهارتش فروشندگی میکند و این یکی تعمیر لوازم برقی. اینگونه میشود که هرکس در جامعه نقش خودش را ایفا میکند، با رفع نیاز دیگری کسب درآمد میکند و چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در میآورد.

در نظام آموزشی ما این هنرستانها هستند که با مهیاکردن شرایط برای تبدیلشدن دانش به مهارت در دانشآموزان، وظیفه تعلیم علم ثروت‌‌ساز به آنها را بر عهده دارند و آنها را برای ایفای نقش در جامعه مهیا میکنند. از جمله مهارتهای ثروتسازی که در هنرستانهای کشور ما آموزش داده میشود، مهارت کار با چوب و فراوردههای چوبی است.

چوب بهعنوان یکی از ابتداییترین ابزارها و مصالح مورد استفاده در زندگی بشر، نقش بسیار مهم و پررنگی در زندگی داشته و دارد. خیلی از پیشرفتهترین وسایل امروزی در نسخههای اولیه خودشان از چوب ساختهشده بودند؛ از هواپیمای برادران رایت گرفته تا خانههایی که محل زندگی انسانها بودند و هستند. همین الان هم اگر کمی با دقت به اطرافمان نگاه کنیم، یکی از پرمصرفترین مادهها در محیط زندگیمان را چوب و فراوردههای آن میبینیم.

قلم، کاغذ، میز، کمد، تختخواب، مبلمان، صندلی و دهها وسیله دیگر بخشهای جداییناپذیر زندگی ما محسوب میشوند. چوب و فراوردههای آن امروزه در صنایع بزرگ و پیشرفته هم به کار میروند. مثلاً در برای دکوراسیون داخلی یا حتی بخشی از بدنه هواپیماها، برای کاهش وزن از چوب استفاده میشود. در نمای بیرونی ساختمانها از «ترمووود» که یک فراورده چوبی است استفاده میشود و دهها کاربرد دیگر. شما را به تحقیق درباره آنها دعوت میکنم.

همین کاربرد گسترده چوب و فراوردههای آن باعث پیدایش صنعت چوب و فراوردههای چوبی، با تأسیس کارگاهها و کارخانههای متعدد چوببری، کاغذسازی، روکشسازی، تولید تخته خردهچوب، تخته چندلایه و دهها محصول جانبی چوبی شده است. این صنایع، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر را  با انواع تخصصها در زمینه صنایع چوب در ردههای گوناگون تحصیلی، از دیپلمههای هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش گرفته تا سطوح بالاتر مثل کارشناسی ارشد و دکترا، بهعنوان کارگر، استادکار، فنورز(تکنسین) کارگاه و آزمایشگاه، مهندس خط تولید و پژوهشگر جذب کرده است.

صنعت چوب و کاغذ با یک میلیون شغل 9 درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است (بدون درنظرگرفتن آمار غیررسمی).

با توجه به اینکه در سال 1402 کشور به 16 میلیون متر مکعب مواد اولیه چوبی نیاز دارد و از طرف دیگر در این صنعت، تربیت نیروی انسانی ماهر که با دانش و مهارت لازم در استفاده از فناوریهای نوین صنایع چوب و کاغذ، توانایی رفع نیازهای بازار کار را داشته باشد، حس میشود.

به خاطر همین کاربرد وسیع چوب در زندگی انسان، مهارت کار با چوب یا فراوردههای چوبی در هنرستانهای کشور عزیزمان در رشتههای گوناگون آموزش داده میشوند؛ از جمله: رشته صنایع چوب و مبلمان؛ رشته صنایع چوب و کاغذ؛ مبلمانسازی مدرن؛ مبلمانسازی کلاسیک؛ رنگکاری مبلمان چوبی؛ تزئینات داخلی چوبی؛ در و پنجرهسازی چوبی؛ بازسازی مبلمان؛ کارورز(اپراتور) سیانسی چوب، کابینتسازی چوبی؛ روکشکاری چوب .

فارغالتحصیلان این رشتهها معمولاً میتوانند در این زمینهها مشغول کار شوند: در آموزش و پرورش با عنوان دبیر فنی و استادکار؛ در ادارههای فنی و حرفهای بهعنوان مربی؛ در جنگلبانی؛ در کارخانههای نئوپان، کاغذسازی، امدیافسازی و روکشسازی بهعنوان استادکار تیزکردن تیغه دستگاههای صنایع چوب؛ در کارگاه ساخت انواع مبلمان، تخت خواب، کمد و غیره؛ در کارگاه صفحات فشرده بهعنوان نصاب در و کابینتهای چوبی و امدیاف، یا نصاب و راهانداز ماشینآلات صنایع چوب؛ در روکشکاری و پرسکردن درهای چوبی؛ در منبتکاری، معرقکاری و مشبککاری؛ در طراحی و نقشهکشی سازههای چوبی؛ در رنگکاری سازههای چوبی؛ کاروری(اپراتوری) دستگاههای سیانسی؛ در کارگاه گردبینه و چوببری؛ ساخت انواع در چوبی؛ گرهچینی و خراطی.

اما باید توجه کنید، هریک از این رشتهها بازار کاری با ابعاد و فناوریهای متعدد پیش رو دارند که به یقین شما هنرجوهای عزیز باید اطلاعات کافی از آنها پیدا کنید و با شناخت کافی از هر رشته و بازار کار آینده آن در محل زندگی خودتان، به انتخاب آن رشته اقدام کنید.

نکتهای که برای حضور در این رشتهها و آینده کاری آنها، حتماً باید مد نظر قرار دهید، محیط کاری و ماهیت آن رشته است. این رشتهها غالباً محیط کارگاهی خاص خود را دارند و با دستگاههای متعددی سروکار دارند. پس به شما توصیه میکنیم حتماً از محیط کارگاه هنرستان خود و امکانات آن و همچنین کارگاههای شخصی مرتبط با رشته مدنظرتان بازدید کنید و اطلاعات کافی به دست آورید.

۸۹
کلیدواژه: رشد هنرجو، دست به کار، حکایت علم ثروت‌ ساز، چوب در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم، ادریس مشایخی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید