عکس رهبر جدید

در هیاهوی ماه مهر

 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
  فایلهای مرتبط
در هیاهوی ماه مهر

۳۱شهریور تا ۶ مهر؛هفته دفاع مقدس

از 31 شهریور تا 6 مهر ماه هر سال برای ما یادآور دفاع مقدس مردم ایران در برابر جنگ تحمیلی و نابرابر رژیم بعث عراق است. در ایـن طـولانیترین جنگ تاریخ معاصر استکبار جهانی پشتیبان دشمن بود، به طوری که در میان اسـرای بعثی دههـا ملیت متفاوت به چشم میخورد.

آغاز سال تحصیلی: اول مهرماه بهار آموزش و یادگیری و شروعی دوباره برای رسیدن به هدفها در عرصه علم و عمل است.

 

۳ مهر؛ شهادت امام حسن مجتبی(ع)

این روز برای ما یادآور شهادت امام حسن مجتبی(ع) است. حسن بن علی بن ابیطالب(ع)، بزرگترین فرزند امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) بود. او را به خاطر بخشندگیاش «کریم اهل بیت» نامیدهاند؛ بهطوری که هیچ فقیری از در خانه آن حضرت دست خالی برنمیگشت. مدت امامت ایشان 10 سال بود و در سال 50 هجری، در 48 سالگی، مسموم شد و به شهادت رسید.

 

۵ مهر؛ شهادت امام رضا(ع)

پنجم مهرماه سالروز شهادت امام رضا(ع) است. ایشان در سال 183 هجری قمری، پس از به شهادترسیدن پدرش امام موسی کاظم(ع)، در سن 30 سالگی امامت را برعهده گرفتند. دوره امامت ایشان 20 سال طول کشید و با سه خلیفه عباسی (هارون الرشید، امین و مأمون) همزمان بود. ایشان در مدینه راه پدر را در پیش گرفت و با تدریس به شاگردان او به تکمیل حوزه علمیه جدش امام صادق(ع) مشغول شد. احادیث گهرباری از ایشان به یادگار مانده است؛ از جمله فرمودهاند: «برترین خرد، خودشناسی است.» امام هشتم بعد از 17 سال سکونت در مدینه، با نقشه و حیله مأمون راهی خراسان شد و در همانجا توسط او مسموم شد و در تاریخ 30 صفر سال 203 هجری قمری به شهادت رسید.

 

۱۳ مهر؛ شهادت امام حسن عسکری(ع)

روز هشتم ربیع الاول روز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز ولایت حضرت ولیعصر(عج) است.

حسن بن علی بن محمد(ع) مشهور به امام حسن عسکری(ع) است. این لقب به اقامت طولانیمدتش در «سامرا» اشاره دارد. عسکر به معنی لشکر و منطقه نظامی است. امام حسن عسکری(ع) بیشتر دوره حیات خویش را در شهر سامرا، در یک پادگان نظامی گذراند که به شدت تحت نظارت خلفای عباسی بود. این لقب از سویی به مظلومیت ایشان اشاره میکند و از جهتی دیگر، چنین لقبی نشاندهنده اقتدار امام است. در آن زمان به علت خفقان شدیدی که وجود داشت، در نامهها یا گفتوگوها برای رعایت جوانب احتیاط، بهجای نام و کنیه امام، از «الرجل العسکری» به عنوان اسم رمز استفاده میکردند. در این زمان معتمد، پانزدهمین خلیفه عباسی که همواره از محبوبیت و نفوذ امام در جامعه نگران بود، وی را به صورت پنهانی مسموم کرد و سپس زمانی که امام در بستر بیماری بود، برای طبیعی جلوهدادن این جنایت طبیبانی را به بستر ایشان آورد. اما امام پس از چند روز بیماری شهید شدند.

پس از شهادت امام حسن عسکری(ع)، امامـت حـضرت ولیعصر(عج) آغاز شد. حضرت مهدی(عج) فرزند امام حسن عسکری(ع) و دوازدهمین و آخرین امام شیعیان است. آن حضرت بعد از شهادت پدرش 69 سال در غیبت صغرا به سر برد. در این مدت امام به واسطه «نواب اربعه» با مردم در ارتباط بودند. غیبت کبرا از سال 329 قمری آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. با آغاز غیبت کبرا ارتباط مردم با امام(عج) از راه نائبان نیز خاتمه یافت. وجود مقدس ایشان دارای لقبهای فراوانی است؛ مانند حجت، صاحبالامر، موعود، صاحبالزمان، خلف صالح و ... یکی از مهمترین و مشهورترین القاب حضرت مهدی(عج) «قائم» است؛ به معنای قیامکننده و برپاکننده. امام دوازدهم(عج) در آخرالزمان ظهور میکند و به همراه یارانش حکومتی جهانی برپا میسازد. اوست که ظلم و ستم را در دنیا از بین میبرد و عدالت را برقرار میکند.

 

۲۰ مهر؛ روز بزرگداشت حافظ

بیستم ماهمهر با نام بزرگمرد شعر و ادب فارسی، خواجه شمسالدین محمد بن بهاءالدین حافظ شیرازی، مزین گشته است. همانطور که میدانید این شاعر بزرگ حافظ قرآن بوده و معروف به «لسانالغیب» است. غزل بیشترین سهم را در میان شعرهای حافظ به خود اختصاص داده است. او در شیوه سخنپردازی بیشترین گرایش را به خواجوی کرمانی دارد. غزلیات حافظ سرشار از اشارتهای عاشقانه و عارفانه است. او که الهامبخش شاعران، ادیبان و فیلسوفان زیادی چون صائب تبریزی، بیدل دهلوی، اقبال لاهوری، گوته، دانته، آندره ژید و نیچه بود، در سال 792 هجری قمری در شیراز چشم از جهان فروبست. روحش قرین رحمت الهی باد. شعرهای لسانالغیب پر از تصویرهای جذاب و خیالانگیز است:

 

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

گر نکتهدان عشقی بشنو تو این حکایت

بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم

یا رب مباد کس را مخدوم بیعنایت

رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس

گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا

سرها بریده بینی بیجرم و بیجنایت

عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ

قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

 

۲۲ مهر؛ ولادت رسول خدا(ص)و امام جعفر صادق (ع)

17 ربیعالاول مصادف با 22 مهرماه امسال، خجسته روزی است که در آن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در شهر مکه و امام جعفر صادق (ع) در شهر مدینه دیده به جهان گشودند.

امام صادق(ع) ششمین امام شیعیان هستند. در دوره امامت ایشان در بیشتر شهرهای قلمرو اسلام، بهویژه در مدینه، مکه، کوفه و بصره، مجالس درس و مناظرههای علمی رونق داشت. در این مدت امام صادق(ع) توانست علوم و معارف اهل بیت را گسترش دهد. در بعضی منابع اشاره شده است که حدود چهار هزار راوی احادیث و سخنان امام(عج) را نقل و منتشر میکردهاند.

پیامبرگرامی اسلام(ص) که مهمترین پیامش دعوت به توحید بود، با استقامت در مسیری که پای در آن نهاده بود، توانست آیین یکتاپرستی را در شبه جزیره عربستان گسترش دهد و طی سالها اسلام به یک دین جهانی تبدیل شد. پیامبر اعظم(ص) نمونه و الگوی مکارم اخلاقی برای انسانها در تمام دوران بوده است. بهخاطر خلق نیکو بود که حضرت در طول 23 سال پیامبری توانست افراد بسیاری را شیفته دین مبین اسلام کند. قرآن کریم هم از ایشان بهعنوان الگویی نیکو یاد کرده است و میگوید: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه»*: به یقین برای شما در زندگی، رسول خدا الگوی نیکویی است.

پیامبر اسلام انسانی کامل است که شیوه زندگی و ارزشهای انسانی ایشان میتواند چراغ راه انسان در هیاهوی دنیای مدرن باشد. حضرت محمد مصطفی(ص)، این الگو و پیشوای مسلمانان، در اوایل سال یازدهم قمری بیمار شدند. در همان زمان به منبر رفتند و فرمودند: «اگر کسی را حقی بر گردن من است بستاند، یا حلال کند و اگر کسی را آزردهام اینک برای تلافی آمدهام ...» ایشان در تاریخ بیست و هشتم ماه صفر همان سال پس از 14 روز بیماری به رحمت ایزدی پیوستند.

 

۲۶ مهر؛ روز تربیت بدنی و ورزش

26 مهر ماه روز تربیت بدنی و ورزش نامیده شده است تا توجهها را به سمت اهمیت و نقش مهمی که ورزش در سلامت جسمی و روحی انسانها دارد جلب کند. چنانکه به درستی گفتهاند: «عقل سالم در بدن سالم است.»

 

* آیه 21 سوره احزاب

۱۵۸
کلیدواژه: رشد نوجوان، روزهای مانا، در هیاهوی ماه مهر، لیلا جلیلی،هفته دفاع مقدس،شهادت امام رضا،روز بزرگداشت حافظ،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید