عکس رهبر جدید

چند تمرین برای زندگی بهتر

 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
  فایلهای مرتبط
چند تمرین برای زندگی بهتر
خیلی‌ها فکر می‌کنند که موفقیت آدم‌ها به هوششان بستگی دارد. خیلی‌ها هم فکر می‌کنند فقط تلاش و پشتکار تعیین کننده‌ی موفقیت است. احتمالاً شما هم مثل آن‌ها نمی‌دانید مهارت‌های دیگری هستند که نقش خیلی مهم‌تری در موفقیت دارند، داریم درباره‌ی چه چیزی حرف می‌زنیم؟ مهارت‌های انجام کار.

تحقیقات نشان داده، بچههایی که بیشتر میتوانند منتظر نوبتشان بمانند، بهراحتی حواسشان پرت نمیشود، پشتکار بیشتری در انجام کارهایشان دارند و کمتر به شکل تکانهای* و ناگهانی تصمیم میگیرند یا عمل میکنند. در سن نوجوانی بهاحتمال بیشتری درسشان را ادامه میدهند و کمتر تصمیمهای خطرناک میگیرند. تازه، این بچهها وقتی به 30 سالگی میرسند، هم جسمی و هم روانی سالمتر هستند. درآمد بالاتری دارند و کمتر دچار مشکلات قانونی میشوند.

همین صبر و طاقت بیشتر داشتن،کنترل تصمیمها و رفتارهای ناگهانی، انعطافپذیر بودن و توانایی تغییر فکر و نظر، وقتی که شرایط تغییر میکند و البتّه توانایی پردازش اطلاعات در ذهن، میشود مهارتهای کارکرد اجرایی. یک بار دیگر نتایج تحقیقات بند بالا را بخوانید، نتایج خیلی مهمی دارند نه؟ امّا اگر مهارت کارکرد اجرایی خوبی نداشته باشیم چه؟ خبر خوب اینکه میتوانید این مهارتها را در خودتان تقویت کنید. چطور؟

 

اوّل

ورزش را به برنامهی زندگیتان اضافه کنید. بهخصوص ورزشهایی که قانونمند هستند، مثل والیبال یا بسکتبال و فوتبال. بازیهایی که در آن باید به شکل کنترل شده و طبق قانون ورزش حرکت کرد.

دوم

سعی کنید در کارهای روزمرهی خانواده شریک باشید. مثلاً فهرست خرید را بنویسید و در فروشگاه فقط براساس آن خرید کنید و خودتان را در خرید موارد خارج از فهرست کنترل کنید. حواستان هم به زمان خرید باشد که بهموقع تمام شود. تمرین سادهای نیست، پس اگر میخواهید در آن موفق باشید، از خانواده هم کمک بگیرید.

سوم

برای کارهایتان فهرست بنویسید. فهرستی که به ترتیب ضرورت انجام کارها مرتّب شده باشد. مثلاً کارهایی که صبح باید قبل از مدرسه رفتن انجام بدهید یا بعدازظهر وقتی از مدرسه برمیگردید یا شب قبل از خواب. این فهرست را با کمک والدینتان آماده کنید. یادتان باشد این مهارتها یک روزه به وجود نمیآید. خود این هم تمرین صبر هست. فهرست کارهای روزانه و هفتگی را جایی که ببینید، نصب کنید و از روی آن کارهایتان را انجام بدهید که به ترتیب انجام دادن کارها و جا نینداختن آنها برایتان مهارت شود. تازه وقتی فهرست داشته باشید کمتر احتمال دارد که با تصمیمهای ناگهانی کلاً برنامهتان را به هم بزنید یا کارهای اصلیتان یادتان برود.

چهارم

بازی کنید. بازیهای زیادی مهارتهایتان را تقویت میکند، مثل بازی برج (جنگا*)، سودوکو، شطرنج، جورچین (پازل) و ... در این بازیها قبل از هر حرکت باید فکر کنید و نتیجه حرکتتان را ارزیابی کنید و بعد تصمیم بگیرید. نباید تقلب یا جرزنی کنید. باید صبر کنید تا نوبتتان برسد. نباید ناگهانی رفتار کنید و نباید وقتی نتیجه مطابق میلتان نبود، بازی را به هم بزنید.

پنجم

بازیهای رایانهای سرگرم کنندهای هستند که به تقویت مهارت کنترل و تصمیمگیری و آیندهنگری کمک میکنند. پس به جای بازیهای خشن و بزن بزن که فایدهای جز عصبی کردن آدم و ایجاد حس خشونت ندارند، به سراغ بازیهای سرعتی - کنترلی و بازیهای معمّایی بروید.

آدمهایی که این مهارتها را دارند، اغلب از پس مسئولیتهای بیشتر و سنگینتری برمیآیند و در کارهای دشوار و مهم موفقتر هستند. این آدمها تمرکزشان را بهسادگی از دست نمیدهند و میتوانند اوضاع را هر چقدر هم که شلوغوپلوغ باشد با کمک شیوههای برنامهریزی که یاد گرفتهاند، کنترل کنند.

 

* تکانهای: رفتارهای ناگهانی

* جنگا: برای این بازی با آجرکهای چوبی یک ستون میسازیم. بازیکنها به نوبت قطعههای برج را بیرون میکشند. باید دقّت کنند که برج فرو نریزد.

۲۰۲
کلیدواژه: رشد دانش‌آموز، مهارت،مهارت های زندگی،آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان،مهارت انجام کار،چند تمرین برای زندگی بهتر،بهنوش خرم روز،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید