عکس رهبر جدید

دفتر یادداشت!

 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
  فایلهای مرتبط
دفتر یادداشت!

سلام!

امروز قرار است برای خرید به فروشگاه برویم. من یک کار مُهم دارم. توی یک کاغذ مینویسم چه چیزهایی را باید بخریم.

مامان میگوید و من مینویسم: «نَمک، زَردچوبه، ماکارونی، میوه و نان.»

این کارِ من است.

اینطوری چیزی یادمان نمیرود.

میخواهی بدانی من دیگر چه چیزهایی را مینویسم؟ تو هم بگو!

من: برنامهی هر روزم را مینویسم یا نقّاشیاش را میکشم.

تو: ..............................

من: اسم بازیهایی را که دوست دارم مینویسم.

تو: ..............................

من: خاطرهی روزی را مینویسم که دندانم افتاد.

تو: ..............................

من: اسم دوستهایم را مینویسم تا یادم نرود.

تو: ..............................

من: برای بزرگترها نامه مینویسم.

تو: ..............................

اوووه! چه چیزهای مهمّی برای نوشتن هستند!

من دیدهام که بعضی بزرگترها دفتر یادداشت دارند. بَعضیها هم دفتری دارند که اسمش دفتر خاطِرات است.

من یک دفتر میخواهم که با دفتر مَشقم فرق داشته باشد؛ یعنی کوچولو باشد. کوچولوی کوچولو! بعد همهی چیزهایی را که برایت گفتم، آنجا مینویسم تا یادم بمانند.

تو هم دوست داری برای خودت دفتر یادداشت داشته باشی؟

دفتر یادداشت تو چه شکلی است؟

۲۲۸
کلیدواژه: رشد کودک، مثل تو،یادداشت برداری،دفتر خاطرات،دفتر یادداشت،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید