عکس رهبر جدید

همایشی برای مدرسه‌های آینده

 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
  فایلهای مرتبط
همایشی برای مدرسه‌های آینده

نظام آموزشی، یادگیری در فضای مجازی و غیرحضوری را تجربه کرد. شاید یکی از دغدغههای نظام آموزشی بعد از همهگیری کرونا این باشد که چگونه دانشآموزان را به مدرسه بیاورند. آیا این مدرسهها جذابیت خواهند داشت که دانشآموز از آموزش فضای مجازی در محیطی دیگر و راحت دل بکند و در فضای بسته فیزیکی بنشیند. یکی از مسئولیتهای اساسی صاحبنظران حوزه علوم تربیتی این خواهد بود که آموزشوپرورش آینده چگونه خواهد بود. مدرسهها چگونه خواهند بود؟ کدام ویژگیهای روانشناختی حاکم خواهند بود؟ سواد رسانهای چگونه خواهد بود؟ نیازهای آینده دانشآموزان کدام موارد هستند؟ مدیریت مدرسه و مدیریت کلاس درس چگونه خواهد بود؟ چه ویژگیهایی دارد و چگونه آموزش و پرورشی خواهد بود؟ آیا همان کلاسها مجدداً بهصورت فیزیکی و سنتی برگزار خواهند شد یا نه؟ تازه، اگر برگزار شوند، آیا خانوادهها راضی میشوند بچههایشان به مدرسه بروند؟ دومین همایش ملی مدرسه آینده در تاریخ 23 تیرماه 1400 از طرف دانشگاه محقق اردبیلی و بهصورت مجازی برگزار شد. دکتر عزیز حبیبی، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، در این همایش، با بیان اینکه برگزاری چنین همایشهایی میتواند اثرگذاری اجتماعی داشته باشد، اضافه کرد: «هیچ نهادی جز مدرسه نمیتواند اندیشه و دیدگاه را در دانشآموزان پرورش دهد و آنها را برای آینده آماده کند.» وی با بیان اینکه مدرسه آرمانی در گام دوم انقلاب اسلامی باید از هر نظر استاندارد باشد، توضیح داد: «باید برای فرزندانمان مدرسه درخور توجهی داشته باشیم تا بتوانیم برای آینده شهروندانی مناسب و دارای احساس مسئولیت اجتماعی تربیت کنیم.»

 

این همایش در قالب چند محور طراحی شد:

- برنامهریزی درسی و مدرسه آینده - مدیریت و رهبری در مدرسه آینده - مشاوره و مدرسه آینده - فلسفه تربیتی و مدرسه آینده - اقتصاد و مدرسه آینده - آموزش عالی و مدرسه آینده - روانشناسی و مدرسه آینده - جامعهشناسی و مدرسه آینده - معماری و مدرسه آینده - فناوری و مدرسه آینده

محققان کشور استقبال خوبی از آن کردند؛ 624 مقاله ارسال و 542 مقاله پذیرفته شد که در نوع خود کمنظیر است و این نشان میدهد اندیشمندان این حوزه دغدغه نظام آموزشی را در آینده احساس کردهاند. در کمیته علمی این همایش استادان مطرحی چون دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم، دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر عبدالله حسنی، دکتر عادل زاهد بابلان و دکتر حسین قمری گیوی حضور داشتند. استادان مطرح این حوزه مقالات خوبی فرستادند و مقالات مطرح در قالب محورهای همایش بهصورت سخنرانی در بستر اینترنتی «ادوبکانکت» همزمان در صفحه اینستاگرامی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد و با استقبال کمنظیر در پخش زنده اینستاگرامی و همچنین حضور در صفحه مجازی روبهرو شد.

علاقهمندان میتوانند برای کسـب اطلاعـات بیشتـر و دستـرسی به مقالات برگزیده به وبگاه همایـش به نشانـی fschuma2.ir  مراجعه کنند.

۱۰۸
کلیدواژه: رشد مدرسه فردا، گزارش،آینده پژوهی،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید