عکس رهبر جدید

مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی

 ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی

کتاب پژوهشی «مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی» با هدف ارائه مدل و الگویی مناسب برای مدیریت مدارس با رویکرد رهبری معنویاز طرف انتشارات مدرسه برای مدیران، تصمیم گیران و برنامه‌ریزان آموزش و پرورش (کارگزاران تربیتی جامعه اسلامی ایران ) منتشر و روانه کتابفروشی‌ها شد.

امروزه در حوزه مدیریت رویکردهای نوینی در رابطه با رهبری مطرح هستند که هر یک می‌توانند به رفتارها و تعاملات سازمانی جهتی شایسته و مناسب بدهند. اما رویکرد معنوی، که به نحوی رویکردهای دیگر را در درون خود دارد، می‌تواند تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان را برای تحول در آموزش و پرورش یاری رساند. رهبری معنوی با توسعه انسانی و شرایط متغیر و پیچیده کنونی نسبت به سایر سبک‌های رهبری تطابق بیشتری دارد و کمک می‌کند تا افراد با انگیزش درونی و با تمام وجود در کارها مشارکت کنند. در این کتاب، مدلی برای «مدیریت مدارس ابتدایی با رویکرد رهبری معنوی»، ارائه شده است و تحول را از مدرسه به عنوان بخش زیربنایی آموزش و پرورش، آغاز نموده است.

تیم پژوهشی؛ دکتر حسن ملکی و دکتر کیومرث امجدیان با تکنیک ارائه مدل، کتاب را در شش فصل و در قالب مولفه‌های معنویت، معنویت و تعلیم و تربیت، رهبری معنوی، مدیریت مبتنی بر رهبری معنوی، مدلی برای مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی و شرایط و و استلزامات اجرایی همراه با منابع ارائه داده‌اند.    

 کتاب« مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی»  با موضوع مدیریت در فروشگاه‌های سراسر کشور و همچنین فروشگاه اینترنتی انتشارات مدرسه enmabazar.ir در دسترس مخاطبان قرار دارد.


۶۴۹
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید