پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۳:۱۵
عکس‌‌های مخاطبان مرکز بررسی آثار ؛ سال ۱۳۹۷ عکاس:
دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان

دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان

دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان

دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان

دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان

دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان

دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان

دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان

دانش‌آموزان دبستان نیکان از کردکوی؛ استان گلستان

دانش‌آموزان دبستان نیکان از کردکوی؛ استان گلستان

دانش‌آموزان دبستان نیکان از کردکوی؛ استان گلستان

دانش‌آموزان دبستان نیکان از کردکوی؛ استان گلستان

کاردستی دانش آموزان دبستان شاهد شهید کریمی قوچان

کاردستی دانش آموزان دبستان شاهد شهید کریمی قوچان

فعالیت دانش آموزان دبستان نویدی بانه

فعالیت دانش آموزان دبستان نویدی بانه

دانش آموزان دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر

دانش آموزان دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر

دبستان نویدی بانه

دبستان نویدی بانه

دانش آموزان دبستان مهر اصفهان

دانش آموزان دبستان مهر اصفهان

دانش آموزان دبستان نویدی بانه

دانش آموزان دبستان نویدی بانه

دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر

دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر

دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر

دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر

دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر

دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر

دبستان مهر اصفهان

دبستان مهر اصفهان


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.